پدافند غیر عامل سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ 19:31
نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

پدافند غیر عامل سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ 19:31
نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ 23:45

 

 

دفاع در اسلام

 

سر گروه آمادگی دفاعی استان مازندران :

دی  88

قربانعلی رضایی محلی
چکیده :

 

از آن جایی که هر فرد و جامعه ای احساس خطر می کند و احتمال قوی می دهد که از سوی دیگران مورد تهاجم و تجاوز قرار گیرد و به استخدام آنان درآید، آمادگی دفاعی و نظامی  را به عنوان یک اصل اساسی سرلوحه اهداف و وظایف خود قرار می دهد به یک معنا آمادگی نظامی و دفاعی از جان و مال و عرض از ضروریات زندگی اجتماعی به شمار می آید و به عنوان پذیرفته ترین هدف از سوی همه افراد و جوامع در برنامه های زندگی فردی و جمعی مورد تایید و تاکید قرار می گیرد. در این مقاله فرهنگ دفاع در نهج البلاغه، فرهنگ دفاع از نظر قرآن، پیامبر اسلام و فاطمه زهرا (س) در خطبه هایش، امام حسین در روز عاشورا بررسی و تحلیل شد. تا بتوان از پیام امام علی (ع) در نهج البلاغه، آیات قرآنی و سخنان و کردار پیامبر و ائمه، روش و منش چگونه زیستن را آموخت.


کلید واژه ها:

 

قوه: نیرو

عِرض: ناموس و آبروی شخصی، حسب و نسب که انسان به آن فخر کند، نفس ذات، جسد

رباط : محافظت و مراقبت

ترهبون: بترسانید

قیله: انصار

عدو الله : دشمنان خدا

عدوکم: دشمنان خود

میمنه: طرف راست

میسره: طرف چپ

جناح: هر یک از دو طرف لشکر

شریعه: جای آب خوردن

زنهار: امان، پناه

انذار: ترسانیدن، بیم دادن، آگاه کردن

تعرض: دست درازی کردن، پرخاش کردن

عیونی: جمع عین، بزرگی

بری: پاک از چیزی، خالص

منجنیق: آلتی که در جنگهای قدیم برای پرتاب کردن سنگ یا گلوله های آتش بکار می رفته است.

دبّابه: تانک

استغاثه : دادرسی خواستن، دادخواهی


مقدمه :

 

اکثر جنگ ها در طول تاریخ توسط افراد قدرت طلب، ستمگر و جنگ افروز که همه چیز را برای خود می خواستند آغاز شده است در تمام این جنگ ها، انسان های بی گناه فراوانی دچار صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی شده و برخی از این افراد به علت نداشتن وسایل دفاعی مناسب، ناآگاهی از شیوه های دفاع جان خود را از دست داده اند. به همین منظور، خدای بزرگ در آیه ی 60 از سوره ی انفال به مسلمانان دستور می دهد که با تمام توان خود را برای دفاع در مقابل دشمنان خدا و مردم آماده کنند و پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز هنگام تهاجم مشرکان به مدینه مسلمانان را به دفاع در مقابل آنها دعوت کرده و مسلمانان به فرماندهی رسول خدا و با تمام توان به دفاع از دین و سرزمین خود برخاستند و در جنگ هایی مانند احد، احزاب و ... با مشرکان به شدت مبارزه کردند و تعدادی از آنها در این جنگ ها به شهادت رسیدند اما هرگز تسلیم دشمنان اسلام نشدند. و رهبر انقلاب امام خامنه ای هم در بیانات خود فرمودند: دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است و در دنیایی که سلطه گری یک امتیاز محسوب می شود ملت ما باید قادر به دفاع از خود باشد.


فرهنگ دفاع از نظر علی (ع) در عهدنامه ی 53 به مالک اشتر :

 

سپاهیان به فرمان خدا دژهای رعیت و مردمان، زینت و زیور فرماندهان و ارجمندی دین، و بی گزندی و امنیت راهها می باشند که رعیت جز به وجود آنان پایدار نمی ماند و نیز کار سپاهیان جز با خراج و مالیات که برای آنها تعیین شده سامان نمی پذیرد تا با دلگرمی به جهاد با دشمن بپردازند و نیاز خود و خانواده ی خود را بر طرف سازند و باید بهترین و گزیده ترین فرماندهانت کسی باشد که همیشه یار و همراه سپاهیان و غمخوار و مدد کار آنان باشد و به اندازه ی خود و کسانشان از آنچه در دسترس دارد ببخشد، تا به هنگام پیکار با دشمن، تنها به جهاد سرگرم باشند و بپردازند و مهر تو با ایشان، دلهایشان را با تو مهربان کند و بهترین چیزی که فرمانداران را خشنود می سازد برپاداشتن داد و گسترش عدالت در شهرها و پایداری دوستی و همبستگی میان رعیت است و این دوستداری آنان هرگز آشکار نگردد مگر آن زمان که دلشان آرام و آسوده باشد و نیز خیر خواهی شان راست نیاید مگر آنکه گردا گرد فرماندهان خود حلقه زنند و ایشان را نگهداری کنند و دولتشان را بر خویش سنگین نشمرند و خواهان فروپاشی آن نباشند.پس آرزویشان را برآورده و پیوسته آنان را بستای و زبان به نیکشماری ایشان بگشای آنان را که رنج فراوان برده اند و کار نیکو کرده اند همواره به یاد آر، زیرا یاد آوری کارهای نیکوی آنان دلیر را به شوق می آورد و ترسان و گوشه گیر را بر می انگیزد و به خواست خدا به کار وا می دارد و اگر دشمنت تو را به صلح و آشتی خواند که خشنودی خدا در آن بود آن را بپذیر و از آن رخ متاب. چرا که آسایش سپاهیانت و آرامش سرزمینت و رهایی از اندوه هایت در آن آشتی و صلح است ولی پس از آشتی و سازش باید از دشمن بسیار حذر کرد. زیرا دور اندیش باش و خوشبینی را کنار بگذار و اگر با دشمنت پیمانی بستی و به زینهارت در آوردی، پیمان وفاداری نگه دار و آنچه تعهد کردی به جای آر و خویش را سپر پیمان  و زنهارت بدار، زیرا که مردم با وجود اندیشه های پراکنده و عقیده های گوناگون به هیچ یک از واجبات خداوند، بیشتر از وفای به عهد پایبند و هم آواز نیستند.

 

 در کار و کردار کارگزاران خود درست بنگر و بیندیش و ایشان را پس از آزمودن به کارگمار، و خودسرانه و بدون رایزنی با دیگران بر سر کاری مگذار، که خودسری و کوته نظری ستمکاری و خیانت به بار می آورد و کارگزارانی اینچنین را در میان مردمی جستجو کن که کاردان و آبرومندند و نیز از خانواده هایی برگزین که درستکار و پیشقدم در اسلام اند. کسانی که خوی و رفتاری پسندیده دارند و برای آبروداری، کمتر طمع می ورزند و در فرجام کارها با دور اندیشی می نگرند. پس روزی آنان را فراوان کن، که فراخی روزی، آن ها را در خودسازی توانا و دلگرم  می کند و از دستبرد به پولی که در اختیارشان است بی نیاز می گرداند و این راه بهانه تراشی را می بندد، اگر بخواهند نافرمانی کنند یا در امانتی که به ایشان سپرده ای خیانت ورزند.

 

سپس بر کارهایشان نظر انداز و بازرسانی راستگو و وفادار برایشان بگمار، چه مراقبت های محرمانه ی تو در کار آنان وادارشان می کند که امانت دار باشند و در مهرورزی با رعیت بکوشند و نیز از همکارانت برحذر باش، که اگر یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرد و بازرسان تو نیز برخیانتش گواهی دادند به همین بسنده کن و برای تنبیه بدنی او آستین بالا بزن و آنچه به دست آورده بستان. آنگاهش به جایگاه خفت و خواری کشان، و داغ خیانت و رسوایی بر پیشانیش بزن، و طوق بدنامی در گردنش بیاویز و رسوایش بساز.

 

 

نامه ی 61: به کمیل بن زیاد نخعی، فرماندار هیت

به کمیل بن زیاد نخعی، که فرماندار او در هیت (2)بوده وقتی به حضرت خبر دادند که سپاه دشمن از قلمرو حکومت او گذشته و مردم را غارت کرده، امام برآشفت و بر او خرده گرفت و گفت: اما بعد، سهل انگاری آدمی در آنچه بدان گماشته شده، و به رنج افتادن درباره ی کاری که از آنِ دیگری است و به او نسپرده اند، ناتوانی و عجزی است آشکار و اندیشه ای تباه و ناهنجار. تاختن تو بر قرقیسیا(3) و یغمای مردم آن، و رها کردن مرزهایی که به تو سپرده ایم و کسی نیست تا آنجا را نگهداری کند و سپاه دشمن را بتاراند رای و روشی ناستوده است و اندیشه ای نارسا تو با این کار پلی گشتی تا از دشمنانت هر که خواهد بتواند به سادگی و آسان از آن بگذرد و بر دوستانت شبیخون بزند و تاراج کند در حالی که تو را نه قدرتی است و نه شوکتی تا از تو بهراسند و تو با این روش نه رخنه ای را بستی و نه شوکتی از دشمن شکستی. نه در برابر آنان به دفاع از مرز و بومت پرداختی، و نه فرمانروای خود را خشنود ساختی.

 

سخنی با یاران در رزم صفین:

ای گروه مسلمانان، ترس از خدا را روش خویش قرار دهید و تن پوش آرامش به بر کنید. و دندان ها را به هم بفشارید، زیرا اثر ضربت شمشیرها را به سر می کاهد و زره را به تمامی بپوشید، شمشیرها را پیش از کشیدن، در نیام بجنبانید. با گوشه ی چشم و به نگاهی خشماگین بنگرید و با تیزی شمشیرها به چپ و راست بتازند و با پیش نهادن گامها، شمشیرها را به دشمن برسانید و بدانید خداوند شما را در نظر دارد و با پسر عموی رسول خدا(ص) همراه، پیاپی یورش آورید و از گریختن شرم بدارید. زیرا که مایه ننگ بازماندگان و آتش روز قیامت و حساب است سرخوشانه جانبازی کنید تا به آسانی سوی مرگ گام بردارید و بر شماست که بر این سپاه انبوه حمله کنید و خیمه ها را که به ریسمان محکم شده، بر کنید. پس بر قلب سپاه زنید که شیطان در چین و شکن آن کمین کرده، دست ها را بر حمله پیش آورده و پاها را برای گریختن به عقب برده. پس سستی نورزید و پایداری کنید تا حقیقت حق بر شما آشکار گردد که شما برترید و خدا با شماست و از پاداش کردارتان نخواهد کاست.

 

فرهنگ دفاع از نظر قرآن:

قرآن به عنوان کتاب هدایتی که بر پایه فطرت انسانی فرو فرستاده شده است بر این اصول انسانی توجه داشته و در برنامه های خود بر آن پا می فشارد. حفاظت از منافع مادی و معنوی فرد و اجتماع در آموزه های دستوری قرآن مورد توجه بوده و بر آن تاکید می ورزد. از آن میان می توان به آموزه های دستوری قرآن به جنگ های روانی و ترساندن دشمن از عمل به هر گونه تحرکات مخرب و ایجاد تنش اشاره کرد. بسیاری از آیات قرآن که به شکل انذار وارد شده است نوعی جنگ روانی را مدنظر دارد. درآیه 60 سوره انفال، قرآن به مسأله جنگ روانی اشاره داشته و می فرماید: ترهبون به عدوالله و عدوکم: تا دشمنان خدا و خودتان را بترسانید. در حقیقت آمادگی نظامی را که به دو شکل شمار نظامیان آموزش دیده و آماده و تجهیزات نظامی پیشرفته و آماده تهیه می شود را به عنوان عوامل موثر در حوزه جنگ روانی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهد و به نقش بازدارنده آن اشاره می کند. روشن است که آمادگی در همه جهات می تواند از تجاوز دشمنان به مرزهای جغرافیایی و معنوی مسلمانان بازدارد.

 

در آیات قرآن با تاکید بر جنگ روانی این مساله نمایانده می شود که انسان ها به طور طبیعی گرایش به روحیه تجاوزگری دارند و برای خاموش کردن و از میان بردن بسترهای مناسب آن باید همه امکانات پیشرفته و سلاح های بازدارنده فراهم آید. هدف از این تهیه نفرات و تجهیزات آن است که به دشمن هشدار داده شود که هر گونه جنگ و دامن زدن به آن نه تنها برای او منافع اقتصادی و یا معنوی نخواهد داشت بلکه منافع مهم تری از دست خواهد داد.  در حقیقت قرآن بیان می دارد که آمادگی نظامی مسلمانان نه برای تهاجم و تجاوز بلکه برای دفاع از منافع امت است به گونه ای که رویارو نشدن دشمنان با چنین مسلمانان آماده ای به نفع دشمنان خواهد بود. آمادگی نظامی به گونه ای باید باشد که هم دشمنان ظاهر و آشکار از هر گونه تجاوز و جنگی پرهیز کنند و هم دشمنان پنهان و منافقان، هوس حمله و تجاوز به حقوق مسلمانان واقعی و همکاری با دشمنان را نکنند؛ زیرا منافقان هرگاه مسلمانان را از نظر دفاعی و آمادگی ناتوان ببینند هوس همکاری با دشمنان را در سر می پرورانند ولی آمادگی مسلمانان، منافقان را وا می دارد تا برای منافع زودگذر خود هم شده از همکاری با دشمنان پرهیز کنند. بنابراین هدف از آمادگی همیشگی، جلوگیری از تجاوز و حمله دشمنان شناخته شده و ناشناخته به حریم امت و جامعه اسلامی است.


فرهنگ دفاع از دیدگاه قرآن:

لشکر اسلام باید در برابر دشمن همواره از آمادگی های لازم برخوردار باشد، که از مهمترین آنها بالا بودن سطح آموزش رزمندگان است، باید مسئولین آموزش، در این فکر باشند، که یک رزمنده مسلمان تا حد تخصص و یا لااقل نزدیک به آن، آموزش ببیند، باید با فراگرفتن انواع تاکتیک های نظامی، آموزش دیدن انواع سلاح های جنگی، آمادگی جسمی یافتن به واسطه تکنیک و بدن سازی و رزمهای شبانه و ... بررسی نقاط ضعف و قوت دشمن، پند گرفتن از حوادث گذشته، استفاده از تجربیات، و سرانجام تنها امید و توکل بر خدا داشتن به سراغ دشمن برود و با او روبرو گردد ، و این آمادگی گاهی فردی است که هر رزمنده باید در حد خود، خویشتن را برای رزم آماده سازد، و گاهی غیر فردی است. از قبیل: تهیه مهمات کافی، آذوقه، پشتیبانی و ... که تمامی اینها در این آیه شریفه جمع است.

واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون ... (4)

« و شما (ای مومنان) در مقام مبارزه با آنها خود را مهیا کنید و تا حدی که می توانید از آذوقه و آلات جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان، فراهم سازید و ... »

1- قال رسول الله (ص): «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه: الرمی» (5)

عبدالله بن المغیره رقعه قال رسول الله (ص) (واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل) (6)

پیامبر اکرم (ص) درباره آیه واعدوا لهم ... فرمود: (یعنی) تیراندازی (خودتان را برای تیراندازی با آنها مهیا سازید.)

2- قال رسول الله (ص): «علموا ابنائکم الرمی و السباحه» (7)

پیامبر اکرم (ص) فرمود: « به فرزندان خود تیراندازی و شنا یاد دهید.»

3- عن ابی عبدالله عم آبائه (ع) قال: «الرمی سهم من سهام الاسلام.»  (8) امام صادق از قول پدرانش (ع) فرمود: «تیراندازی، تیری است از تیرهای اسلام»

4- فی تفسیر العباسی عن محمد بن عیسی عمن ذکره عن ابی عبدالله (ع) فی الایه: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه» قال: «سیف و ترس». (9)

در تفسیر عیاشی از ... امام صادق (ع) نقل می کند، در آیه شریفه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه » که فرمود:

«مراد شمشیر و سپر است». (یعنی اینها را آماده کنید.)

5- و فی الفقیه عن الصادق (ع) مرسلا فی الایه، قال: «من الخضاب بالسواد». (10)

در کتاب «من لایحضره الفقیه» از امام صادق (ع) روایت مرسله ای (روایت مرسله روایتی است که سلسله راویان آن ذکر نشده است، در مقابل مسند). در مورد همین آیه دارد که فرمود:

«از آن چیزها (که باید در برابر دشمن آماده کرد) خضاب کردن (مو) به رنگ سیاه است، (تا تمامی لشکریان اسلام جوان نمایانده شوند.)

 

آیه 60 سوره الانفال:

«واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شی ء فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لاتظلمون» (11)

و تا آنجا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا، و دشمنان خود و جز آنها که شما نمی شناسید و خدا می شناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزینه می کنید به تمامی به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود.

 

تفسیر آیه

آیه 60 سوره انفال برآمادگی نظامی و افزایش قدرت نظامی مسلمانان تاکید می کند. این آیه به یک اصل حیاتی که در هر عصر و زمان باید مورد توجه مسلمانان باشد اشاره می کند، و آن لزوم آمادگی رزمی کافی در برابر دشمنان است. نخست می گوید: و در برابر دشمنان هر قدر توانایی دارید از نیرو و قدرت آماده سازید. یعنی در انتظار نمانید تا دشمن به شما حمله کند و آنگاه آماده مقابله شوید، بلکه از پیش باید به حد کافی امادگی در برابر هجومهای احتمالی دشمن داشته باشید. سپس اضافه می کند : و همچنین به اندازه کافی اسبهای ورزیده برای میدان جهاد فراهم سازید (و من رباط الخیل).

رباط به معنی بستن و محافظت است، سپس به همین تناسب به معنی محافظت و مراقبت به طور کلی آمده است، و مرابطه به معنی محافظت مرزها و همچنین به معنی مراقبت از هر چیز دیگر می آید. کلمه قوه هم نه تنها وسایل جنگی و سلاحهای مدرن هر عصری را در بر می گیرد،  بلکه تمام نیرو ها و قدرت هایی را که به نوعی از انواع در پیروزی بر دشمن اثر دارد شامل  می شود  اعم از نیرو های مادی و معنوی . علاوه بر اینکه باید از پیشرفته ترین  سلاح های  هر زمان  بهره گیری کرد   باید به تقویت  روحیه و ایمان سربازان که قوه و نیروی مهمتری است پرداخت . از قدرتهای اقتصادی  فرهنگی  سیاسی که آنها نیز در مفهوم قوه مندرج هستند و نقش بسیار موثری در پیروزی بر دشمن دارد نیز نباید غفلت کرد.

 

پیام های آیه :

مسلمانان باید آمادگی رزمی کامل  از نظر تجهیزات  نفرات و ... داشته باشد و از پیش آماده ی مقابله با خیانت و حمله دشمن باشند هدف از آمادگی  نظامی  حفظ مکتب و وطن مسلمانان است  نه غارت و استعمار و امثال آن. دولت باید حداکثر توان خود را در تامین بودجه برای دفاع از نظام اسلامی و ترساندن دشمنان خدا و خود تخصیص دهد تمام مسلمانان باید آماده ی رویایی با توطئه های دشمن باشند و دوره های رزمی را دیده باشند . همه جا گفتگو و مذاکره کارساز و کافی نیست  گاهی هم باید توان و قدرت به میدان آید در هر زمان  پیشرفته ترین امکانات رزمی را برای دفاع آماده کنید و از هیچ چیز فروگذار نکنید چه قدرت سیاسی و نظامی  چه امکانات تبلیغی و تدارکاتی .

ایجاد رعب در دل دشمن به هر وسیله حتی با ظاهر سازی هم لازم است. در حدیث آمده است : با خضاب کردن موی صورت  دشمن را بترسانید تا نگوید ارتش  اسلام پیر است . به امکانات  امروز قانع نباشید و تجهیزات نظامی و دفاعی  را تا مرز  تهدید دشمنان  گسترش  دهید. وحدت یکپارچگی هم نوعی قدرت است که باید فراهم آورد  چون  با وجود تفرقه  نمی توان دشمن را ترساند 0

هم آمادگی نیرو ها لازم است  هم تجهیزات .باید بنیه دفاعی مسلمانان  در زمینه های فرهنگی  اقتصادی  سیاسی  نظامی  عقیدتی و... چنان قوی باشد که دشمن از هر جهت بترساند و توطئه هایش خنثی شود .

 

هدف نهایی تهیه سلاح و افزایش قدرت جنگی

سپس قرآن به دنبال این دستور اشاره به هدف منطقی و انسانی این موضوع می کند و می گوید هدف این نیست که مردم جهان و حتی ملت خود را با انواع سلاحهای مخرب و ویرانگر بکشید، و آبادیها و زمینها را به ویرانی بکشانید هدف این نیست که سرزمین ها و اموال دیگران را تصاحب کنید، و هدف این نیست که اصول بردگی و استعمار را در جهان گسترش دهید، بلکه هدف این است که با این وسائل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید (ترهبون به عدوا الله و عدوکم). زیرا غالب دشمنان گوششان بدهکار حرف حساب و منطق و اصول انسانی نیست، آنها چیزی جز منطق زور نمی فهمند! اگر مسلمانان ضعیف باشند همه گونه تحمیلات به آنها می شود، اما هنگامی که کسب قدرت کافی کنند دشمنان حق و عدالت و دشمنان استقلال و آزادی بوحشت می افتند و سر جای خود می نشینند. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلوه فلتقم طائفه منهم معک ولیاخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم و لتات طائفه اخری لم یصلوا فلیصلوا معک ولیاخذوا حذرهم و اسلحتهم ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیملون علیکم میله وحده و لاجناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم ان الله اعد للکفرین عذاباً مهیناً (12)

 

ترجمه

و هنگامی که در میان آنها باشی و (در میدان جنگ برای انها نماز برپا کنی باید دسته ای از آنها با تو (به نماز) برخیزند و باید سلاحهای خود را با خود برگیرند و هنگامی که سجده کردند (و نماز را به پایان رسانیدند ) باید به پشت سر شما (به میدان نبرد) بروند و آن دسته دیگر که نماز نخوانده اند (و مشغول پیکار بوده اند) بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها وسایل دفاعی و سلاحهای خود را با خود (در حال نماز) حمل کنند (زیرا) کافران دوست دارند که شما از سلاحها و متاعهای خود غافل شوید و یک مرتبه به شما هجوم کنند و اگر باران ناراحت هستید و یا بیمار (و مجروح) باشید مانعی ندارد که سلاحهای خود را بر زمین بگذارید ولی وسایل دفاعی (مانند زره و خود) را با خود بردارید، خداوند برای کافران عذاب خوار کننده ای فراهم ساخته است.

تفسیر آیه:

در تعقیب آیات مربوط به جهاد، این آیه کیفیت نماز خوف را که به هنگام جنگ باید خوانده شود به مسلمانان تعلیم می دهد، آیه خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کرده، می فرماید: هنگامی که در میان انها هستی و برای آنها نماز جماعت برپا می داری باید مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند، نخست عده ای با حمل اسلحه با تو به نماز بایستد.

و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلوه فلتقم طائفه منهم معک ولیاخذوا اسلحتهم

سپس هنگامی که این گروه سجده کردند (و رکعت اول نماز /آنها تمام شد، تو در جای خود توقف می کنی) و آنها با سرعت رکعت دوم را تمام نموده و به میدان نبرد باز می گردند و در برابر دشمن می ایستند) و گروه دوم که نماز نخوانده اند، جای گروه اول را می گیرند و با تو نماز می گزارند.

فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتات طائفه اخری لم یصلو فلیصلوا معک.

گروه دوم نیز باید وسایل دفاعی و اسلحه را با خود داشته باشند و بر زمین نگذارند.

ولیاخذوا حذرهم و اسلحتهم

این طرز نماز گزاردن برای این است که دشمن شما را غافلگیر نکند، زیرا دشمن همواره در کمین است که از فرصت استفاده کند و دوست می دارد که شما از سلاح و متاع خود غافل شوید و یکباره به شما حمله ور شود.

ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده

ولی از آنجا که ممکن است ضرورتهای پیش بیاید که حمل سلاح و وسایل دفاعی هر دو با هم به هنگام نماز مشکل باشد، و یا به خاطر ضعف و بیماری و جراحاتی که در میدان جنگ بر افراد وارد می شود، حمل سلاح و وسائل دفاعی تولید زحمت کند، در پایان آیه چنین دستور می دهد:

و گناهی بر شما نیست اگر از باران ناراحت باشید و یا بیمار شوید که در این حال سلاح خود را بر زمین بگذارید.

و لا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم

ولی در هر صورت از همراه داشتن وسایل محافظتی و ایمنی (مانند زره و خُود و امثال آن) غفلت نکنید و حتی در حال عذر حتماً آنها را با خود داشته باشید که اگر احیاناً دشمن حمله کند بتوانید تا رسیدن کمک خود را حفظ کنید (و خذوا حذرکم). (شما این دستورات را به کار ببندید و مطمئن باشید پیروزی با شما است) زیرا خداوند برای کافران مجازات خوار کننده ای آماده کرده است.

ان الله اعد للکافرین عذاباً مهینا


در اینجا به چند نکته باید توجه داشت:

1- روشن است که منظور از بودن پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) در میان مسلمانان برای بپا داشتن نماز خوف این نیست که انجام این نماز مشروط به وجود شخص پیامبر  (صلی الله علیه و آله وسلم) است، بلکه منظور وجود امام و پشوائی برای انجام جماعت در میان سربازان و مجاهدان است، و لذا علی (ع) و امام حسین (ع) نیز نماز خوف بجای آوردند و حتی جمعی از فرماندهان لشگرهای اسلامی همانند حذیفه این برنامه اسلامی را به هنگام لزوم انجام دادند.

2- در آیه به گروه اول دستور می دهد که اسلحه را به هنگام نماز خوف داشته باشند ولی به گروه دوم می گوید وسائل دفاعی (مانند زره) و اسلحه را هیچ کدام بزمین نگذارند.

ممکن است تفاوت این دو گروه بخاطر آن باشد که بهنگام انجام نماز توسط دسته اول دشمن هنوز کاملاً آگاه از برنامه نیست و لذا احتمال حمله ضعیف تر است ولی در مورد دسته دوم که دشمن متوجه انجام مراسم نماز می شود احتمال هجوم بیشتر است.

3- منظور از حفظ امتعه این است که علاوه بر حفظ خویش باید مراقب حفظ وسائل دیگر جنگی و وسائل سفر و مواد غذایی و حیواناتی که برای تغذیه همراه دارید نیز باشید.

4- می دانیم که نماز جماعت در اسلام واجب نیست ولی از مستحبات فوق العاده موکد است و آیه فوق یکی از نشانه های زنده تاکید این برنامه اسلامی است که حتی در میدان جنگ برای انجام آن از روش نماز خوف استفاده می شود. این موضوع هم اهمیت اصل نماز و هم اهمیت جماعت را می رساند و مطمئناً تاثیر روانی خاصی هم در مجاهدان از نظر هماهنگی در هدف، و هم در دشمنان از نظر مشاهده اهتمام مسلمانان به وظایف خود حتی در میدان جنگ دارد.

 

فرهنگ دفاع از نظر پیامبر:

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: تیر اندازی، شنا و اسب سواری را به فرزندان خود بیاموزید.

حضور پیامبر در همه ی جنگهای بزرگ و سرنوشت ساز، از قبیل بدر، احد، احزاب، فتح مکه، حنین و تبوک و عهده داری فرماندهی آنها مایه ی دلگرمی رزمندگان اسلام می شد، به ویژه آنکه چونان دیگر مجاهدان در سختیهای جنگ سهیم بود و گاه با پیشروی در قلب دشمن بهترین تکیه گاه و نقطه ی امید برای رزمندگان اسلام بود. حضرت علی (ع) که خود شجاع ترین و سلحشورترین  مجاهد راه خداست، شجاعت و تهور پیامبر اعظم (ص) را در میدان جنگ این گونه ترسیم می کند.

هنگامی که کارزار سخت می شد به رسول خدا پناه می بردیم که هیچ کس از او به دشمن نزدیک تر نبود. (13)

رسول خدا  (صلی الله علیه و آله وسلم) با آنکه شجاعتی بی نظیر داشت، اما بیشتر، کار از پای در آوردن دشمن را به عهده ی رزمندگان اسلام می گذاشت و جز هنگام ضرورت و به تعبیر علی (ع) سختی کارزار، دست به شمشیر نمی برد.

حضرتش کوشید تا جنگها کمترین تلفات مالی و جانی را داشته باشند از این رو، تعرض به غیر نظامیان و ویران ساختن مزارع، نخلستانها و آبادیها  را روا نمی شمرد و دست رزمندگان پیروز را به غارت و چپاول نمی گشود. به عنوان مثال، وقتی بر یهودیان خیبر که از سر سخت ترین دشمنان اسلام بودند، چیره شد، اجازه داد تا در مزارع به کشت و کار پرداخته، مقداری از درآمد آن را به عنوان «جزیه» به حکومت اسلامی بدهند، در حالی که می توانست همه ی آنان را نابود و قلعه و کشتزارهایشان را ویران سازد. رسول خدا  (صلی الله علیه و آله وسلم) در جنگها بر نیروهای خودی تکیه داشت و حتی در سخت ترین شرایط حاضر نبود از غیر خودی مدد بگیرد. در تمام مراحل جنگ، همه ی اصول و تاکتیکهای نظامی را رعایت می کرد. به نظم و انضباط نظامیان اهمیت ویژه می داد. بر کیفیت و عملکرد نیروهای تحت امر خود نظارت داشت. وقتی آماده باش اعلام می شد کسی حق نداشت بدون اجازه محل مأموریتش را ترک کند. فرمانده سپاه اسلام بر حفظ اسرار نظامی تاکید می ورزید. بسیار پیش می آمد که هنگام حرکت، مقصد را اعلام نمی کرد و در مواردی راههای منتهی به جبهه را زیر نظر می گرفت که اخبار و اطلاعات به دشمن نرسد. از سوی دیگر برای کسب اطلاعات از موقعیت دشمن، عیونی را در میان دشمن می گماشت. در مکه افرادی بودند  که اخبار را به ایشان گزارش می کردند و گاه افرادی را مامور می کردند تا در طول راه همراه دشمن حرکت، و رفتارش را گزارش کنند. پیامبر (ص) از همه ی ابزار و ادوات نظامی آن روزگار بهره می گرفت و وجود تجهیزات  نظامی را برای رزمندگان ضروری می دانست و از منجنیق و دبابه که از ابزار  پیشرفته ی نظامی در آن عصر بود استفاده می کرد علاوه بر تجهیزات نظامی به ایجاد موانع نظامی و استفاده از موقعیتهای جغرافیایی و طبیعی  در وقت جنگ ( مانند محل استقرار در جنگ احد) اهمیت ویژه ای می داد و از پیشنهادهای مفید و کار ساز ( مانند کندن خندق در جنگ احزاب یا تغییر موضع در جنگ های بدر و خیبر ) استقبال می کرد.

رسول خدا (ص) در مسائل نظامی با فرماندهان سپاه  مشورت می کرد و نظرشان را درباره ی مسائل گوناگون جنگ جویا می شد و به نظراتشان  احترام می نهاد.

آن حضرت به رزمندگان اسلام محبت داشت و در رفع گرفتاریهای مادی و معنوی آنان می کوشید و در مواقع لازم آن را که کار آمدی بیشتری از خود نشان داده بودند تشویق معنوی می کرد. رزمندگان جنگ موته، از سوی مردم، فراری تلقی شده، مورد نکوهش آنان قرار گرفتند، اما رسول خدا  (صلی الله علیه و آله وسلم) آنان را از این اتهام بری دانست و از یکایک آنان دلجویی کرد. در جنگ احد، برای حفظ و تقویت روحیه ی سپاه به ظاهر شکست خورده، بلافاصله پس از پایان جنگ فرمان تعقیب دشمن آنهم تنها از سوی شرکت کنندگان در نبرد احد، را صادر کرد. روحیه ی رزمندگان با این کار، تقویت و بازسازی شد به ویژه آنکه از سوی خدای متعال نیز مورد تشویق و ستایش قرار گرفتند. (14) در جنگ خندق برای آنکه از فشار جنگ بر مسلمان بکاهد با یکی از قبائل مهاجم وارد گفتگو شد، هر چند مسلمانان خود به این کار رضایت ندادند.(15) پیامبر اعظم  (صلی الله علیه و آله وسلم) بسیار دور اندیش بود و مسائل نظامی را با دیدگاه سیاسی ارزیابی و تحلیل می کرد. ابتدا همه ی احتمالات را بررسی می کرد و سپس تصمیم می گرفت.

در جریان حدیبیه با اینکه بیشتر سپاهیان با قرار داد صلح مخالف بودند، حضرت رسول  (صلی الله علیه و آله وسلم) که آینده ی کار را روشن و موفقیت آمیز ارزیابی می کرد، آن را پذیرفت. سیر حوادث، درستی نظر ایشان را تایید کرد و معلوم شد که تصمیم حضرت پس از سنجیدن و ارزیابی همه ی جنبه ها گرفته شده است آن حضرت در فتح مکه تدبیری اندیشید که هیچ گونه درگیری شدید و خشونت آمیز و گسترده ای پیش نیاید و چنین شد.

 

فرهنگ دفاع از نظر فاطمه ی زهرا (س)

 به نقل از حضرت زینب کبری(س):

شیخ طوسی در کتاب علل الشرایع (16) بخشی از خطبه ی حضرت زهرا را با سند خود از احمدبن محمدبن جابر از حضرت زینب نقل کرده است.

فاطمه ی زهرا رو به سوی انصار کرد و فرمود:

ای گروه نقبا، ای بازوان ملت و ای حافظان اسلام، این ضعف و غفلت در مورد حق من و این سهل انگاری از دادخواهی من برای چیست؟ آیا پدرم پیامبر  نمی فرمود: «حرمت هر کس در فرزندان او حفظ می شود» چه به سرعت مرتکب این اعمال شدید، و این امر چه با سرعت اتفاق افتاد؟ در صورتی که شما توانایی آنچه در راه آن می کوشم را دارید و نیروی کافی برای حمایت از من مطالبه و برآوردن هدفم در شما موجود می باشد.

 

و دوباره رو به انصار کرده و فرمودند:

های پسران قیله:

آیا نسبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع شوم، در حالی که مرا می بینید و سخن مرا می شنوید و دارای انجمن و اجتماعید؟ همگی صدای دعوت مرا شنیده و از حالم آگاهید، دارای نفرات و امکانات بوده، از ابزار و قوه برخوردارید، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست، صدای دعوت من به شما می رسد ولی جواب نمی دهید؟ و ناله ی فریاد خواهی ام را شنیده ولی به فریادم نمی رسید، در حالی که به شجاعت معروف و به خیر و صلاح موصوف می باشید. و شما برگزیدگانی بودید که از میان مسلمانان انتخاب شده اید. با عرب پیکار کردید متحمل رنج ها و سختی های شدید، با امت ها پیکار نموده و با پهلوانان به نبرد برخاستید و همیشه ما فرمانده بودیم و شما فرمانبردار، تا اینکه آسیای اسلام به گردش افتاد و پستان روزگار به شیر آمد و نعره های شرک آمیز خاموش شده، و دیگ طمع و تهمت از جوش افتاد، آتش کفر خاموش و ندای دعوت هرج و مرج آرام گرفته و نظام دین کاملاً به سامان شد،

 پس چه شد بعد از اقرار به ایمان، حیران شدید، پس از آشکاری خود را مخفی کردید، بعد از پیش گاهی عقب نشستید و بعد از ایمان شرک آوردید. چرا با گروهی که پیمان خود را شکستند، و بر آن شدند تا پیامبر را بیرون کنند و آنان بودند که جنگ را نخستین بار آغاز نمودند، نمی جنگید؟ آیا از آنان هراس دارید؟ در  حالی که اگر مومنید، تنها خدا شایسته ی آن است که از او بهراسید.

 

فرهنگ  دفاع در روز عاشورا

مورخین اسلامی وضع جنگ روز عاشورا را  از بدین ترتیب نوشته اند که : روز عاشورا امام حسین صفوف جبهه ی خود را آراست. امام حسین از اهمیت روز برای اصحابش سخنرانی فرمود.

1- قشون را از نظر جنگی آراست و مانند همه جنگجویان میمنه و میسره، قلب و جناح منظم و فرماندهان را معین فرمود.

2- دعا خواندند و مهیای کارزار شد. در دعای خود از توحید و نبوت و معاد و حاصل زندگی و خیر سعادت سخن راند.

3- خطبه اول را برای دشمن خواند و در این خطبه مواعظ و نصایح و معرفی و مطالب لازم را بگوش دشمن رسانید.

4- معرفی طرفین شد در معرفی شرح مفصل داد و نمونه های آن را مانند شتر و اسب و عمامه پیغمبر و شمشیر علی و غیره نشان داد.

5- زهیربن قین خطبه خواند.

6- بریر خضیر خطبه خواند.

7- امام حسین(ع) بار دوم خطبه خواند و خود را معرفی کرد و به شعر و نظم و نثر و آیات قرآن و احادیث خود را معرفی کرد.

8- ابن سعد در زیر پرچم خود قرار گرفت و فرمان حمله داد و شخصاً اولین تیر را رها کرد.

9- حر از دشمن جدا شد به توبه گرایید و اهل کوفه را نصیحت نمود و به میدان رفت.

10- حمله اول آغاز شد در این حمله 40 نفر از اصحاب حسین (ع) کشته شدند و 82 مرد جنگی از فرماندهان دشمن.

11- مبارزه روشن  و دسته دسته شروع  شد ستون های چپ و راست به حمله پرداختند و اصحاب حسین دفاع کردند.

12- حسین به خداوند استغاثه کرد و دعا در حق دشمن فرمود که خدا آنها را هدایت کند  در این استغاثه چندین نفر از دشمن جدا شدند به او پیوستند.

13- میمنه لشکر حسین پایداری کرد.

14- مسلم و حبیب حمله کردند و پایداری نمودند.

15- شمر حمله کرد بر میسره ، عروه بن قیس او را کمک کرد.

16- جنگ تن به تن شروع شد و به مبارزه پرداختند ولی همه به ضرر دشمن بود زیرا از اصحاب حسین جز به حمله کشته نمی شدند.

17- ظهر فرا رسد نماز خواندند، نماز جنگ مستحبات ندارد واجبات نماز است.

18- حبیب و حر و زهیربن قین به جنگ رفتند و کشته شدند.

19- عمرو بن قرطه، نافع جملی، واضح و اسلم، بریر و خنطله شیبانی، عباس و انس کاهلی، عمروبن جناده، حجاج جعفی، سوید یک بک به میدان رفتند و کشته شدند.

20- نوبت بنی هاشم رسید علی اکبر، عبدالله مسلم به میدان رفتند.

21- آل ابی طالب حمله کردند، ابوبکر، عبدالله، قاسم به میدان رفتند.

22- عباس به شریعه رفت حسین به جنگ پرداخت، عباس شهید شد، حسین به تنهایی حمله کرد.

23- شهادت علی اصغر در وداع اول و وداع دوم پیاده بود.

24- محمدبن ابی سعید و عبدالله ابن الحسین پس از وداع دوم به مقتل آمدند کشته شدند. امام حسین (ع) دعا خواند و در نماز بود که شهادت رخ داد.

25- سپس سلب و غارت خیام نمودند. غروب آفتاب شد اسب بر ابدان طیب و طاهر شهدا تاختند و سرها را جدا کردند.

 

اهميت آمادگي دفاعي از ديدگاه قرآن

مي دانيد كه لازمه­ي موفقيت در هر كاري آمادگي براي انجام آن است. همان گونه كه حضور در امتحانات بدون آمادگي قبلي نمي تواند توفيق چنداني به همراه آورد، اقدام به هر كار ديگري نيز چنين است به خصوص و دفاع در برابر دشمن.

فكر كنيد درصورتي كه ملتي آمادگي دفاع در برابر دشمن را نداشته باشد چه نتايج و پيامدهاي ويران كننده اي به دنبال دارد و چه تلفات و خسارات سنگيني به بار خواهد آورد!؟

خداوند متعال در قرآن كريم با اشاره به آرزوي دشمنان براي نابودي مسلمانان هشدار مي دهد كه هر گز از سلاح ها و امكانات خود غافل نشوند و زمينه­ي حمله و هجوم دشمن را فراهم نسازند.

در آيه­ي 102 سوره­ي نساء چنين مي فرمايد:

«وَدَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَهً وَاحِدَهً»

«كافران آرزو دارند كه شما از سلاح ها و متاع هاي خود غافل شويد و يك باره به شما هجوم آورند.»

و در آيه­ي 60 سوره انفال مي فرمايد:

«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اُستَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِّباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَ عَدُوِّكُمْ»

«و هر آن چه مي توانيد از نيرو . اسب هاي ورزيده (ساز و برگ جنگي) فراهم آوريد

تا به وسيله­ي آن دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد.»

به نظر شما چه درسي از اين آيات مي توان گرفت؟

آيا اين آيات هوشياري دائمي مسلمانان و توجه به امكانات و سلاح هاي خود و كسب آمادگي لازم براي مقابله با دشمنان و تهيه­ي سلاح و تجهيزات و وسايل مورد نياز را در حد توان، متذكر نمي شوند؟

آيا به مسلمانان نمي آموزند كه با آماده نگه داشتن خود و مجهز نمودن رزمندگان و مرزداران اسلام از راه ايجاد ترس و وحشت در دل دشمن به پيروزي دست يابند و بدون جنگ و خونريزي فاتح ميدان مي باشند؟

به نظر شما در صورتي كه مسلمان از هر جهت كاملاً آماده­ي دفاع در برابر دشمنان باشند آيا كسي فكر و جرأت حمله به آن ها را به خود راه خواهد داد؟

نكته­ي قابل توجه و مهم ديگر در اين آيه، اين است كه به نيت و انگيز­ي الهي در دفاع و كسب آمادگي اشاره فرموده و يادآور شده است كه در اين امر مهم، بايد «رضايت الهي» مورد نظر شما باشد و آمادگي شما، در جهت ترساندن دشمنان خدا باشد.

پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز مي فرمايد، «تيراندازي، شنا . اسب سواري را به فرزندان خود بياموزيد.» فن تيراندازي، شنا و اسب سواري نيز علاوه بر بر اين كه نوعي تفريح و ورزش است گامي در جهت آمادگي دفاعي و رزمي مسلمانان مي باشد.

البته آمادگي براي دفاع، عام و كلي است و شامل همه مسلمانان اعم از مرد و زن، پير و جوان مي شود و هر كس بايد به فراخور حال و شرايط خود در دفاع شركت نمايد.

 

ارتش در طول تاريخ ايران

تاريخ ايران، روزگار پرفراز و نشيبي طي كرده است كه از دوران غارنشيني شروع مي شود. از همان ابتداي پيدايش بشر، انسان نياز به سلاح داشته تا از خود دفاع كند و يا به شكار بپردازد.

كم كم در طي دوره هاي بعد ضرورت پيدايش ارتش محسوب شد. ارتش همراه با تاريخ دچار تحولاتي شده است كه به صورت اختصار به آن مي پردازيم.

در دوران باستان (دوره ايران باستان شامل هخامنشيان تا انقراض ساسانيان مي شود.) به لحاظ نوع زندگي مردم، آتش سازماندهي مشخصي نداشت و معمولاً در مواقع بروز جنگ با دستور مستقيم شاه كه به سرزمين هاي تحت سلطه ابلاغ مي گرديد. مردم عادي با سلاح هاي ابتدايي به دفاع از ميهن خويش مي پرداختند و پس از اتمام جنگ نيز به امور روزمره زندگي خويش بر مي گشتند. اين روند تا زمان داريوش هخامنشي ادامه داشت. در اين دوره با دستور شاه سپاهي ده هزار نفري به نام ارتش جاويدان شكل گرفت كه تعداد آن هميشه ثابت بود و اگر در جنگ تعدادي كشته مي شدند خيلي سريع به همان تعداد جايگزين مي شدند و اين روند تا اواخر دوره ساساني ادامه يافت.پس از ورود اعراب مسلمان و بعدها ترك ها و مغول ها به لحـاظ نوع زنـدگي عشايري و كوچ نشيني شـان ارتش به صورت سنتـي و

 نه كلاسيـك اداره مي شد. در ايـن دوران از عناصر ايرانـي جهـت وزارت بسيـار استفـاده مي شد. البتـه پس از ورود اعراب مسلمـان و وارد شدن ايدئولوژي اسلامي و فلسفه شهادت، ميـزان روحيه افراد در ارتـش بسيـار تقويت گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به عنوان مثال در جنـگ ميان اعراب مسلمان و ساسانيان اين ايدئولوژي اسلامي بود كه به آنها كمك كرد تا در مقابل ارتش ساساني بتوانند نتيجه جنگ را به نفع خود رقم بزنند. اما در جنگ چالدران (بين صفويه و امپراطوري عثماني) كه بين شاه اسماعيل و سلطان سليم رخ داد سلاح و ايمان سپاهيان شاه اسماعيل نتوانست در برابر انسجام و سلاح گرم ارتش عثماني نتيجه مثبتي بگيرد. البته در دوره افشاريه نادرشاه افشار به طور مقطعي توانست گام هايي در زمينه انسجام ارتش بر دارد كه نا تمام ماند.

در دوره قاجاريه با پر رنگ شدن روابط بين الملل بين دولت ها ارتش ايران كه به كمك اروپائيان به سلاح گرم مجهز گرديده بود به لحاظ بي لياقتي بعضي شاهان، نتوانست نتايج مثبتي در دوره قااريه كسب نمايد و متأسفانه به دنبال آن بسياري از شهرهاي ايران در طي اين دوره براي هميشه از نقشه جغرافيايي ايران محو گرديدند. در زمان پهلوي هم با اينكه ارتش به لحاظ تجهيزات روز دنيا مشكلي نداشت اما به دليل واگذاري امتياز كاپيتولاسيون ديگر وجهه اي نداشت تا بتواند بر اساس آن مسئوليت هاي خود را انجام دهد.

 

 

 

 

 

ضرورت و اهميت آمادگي دفاعي

همانطور كه مي دانيد هر ساله در كشور ما از روز سي و يكم شهريور ماه به مدّت يك هفته مراسمي بنام هفته دفاع مقدس برگزار مي شود. در طول اين يك هفته نيروهاي نظامي و مردم با برپائي مجالس نمايشگاهها مانورها و ... ياد و خاطره 8 سال دفاع مردم كشورمان را در برابر تجاوز عراق گرامي مي دارند و از رزمندگاني كه براي دفاع از ميهن اسالمي و دفع تجاوز دشمن جان باخته و يا مجروح و معلول شده اند تجليل و تقدير مي كنند. شايد از خود بپرسيد اين كار براي چيست و حالا كه جنگ تمام شده چه ضرورتي دارد؟ براي درك ضرورت و اهميت تجليل و تقدير از رزمندگان و مدافعان ميهن اسلامي، فكر كنيد وقتي دشمن به كشور ما حمله كرد و بخشهايي از آن را اشغال نمود اگر كسي براي دفاع و دفع تجاوز دشمن قدم پيش نمي گذاشت و كمر همت به مبارزه نمي بست چه مي شد؟

تجاوز دشمن تا كجا ادامه مي يافت؟ انقلاب نوپاي اسلامي به چه سرنوشتي دچار مي شد؟ بر سر استقلال كشور چه مي آمد؟ مردم به چه مصيبتهايي گرفتار مي شدند؟ و بسياري پرسشهاي ديگر ...

بنابراين ملاحظه مي كنيد كه فذاكاري و از خود گذشتگي رزمندگان ما در زمان جنگ چه خطرات بزرگي را از كشور و ملت دور ساخته و چه ارزشهاي والا و نعمتهاي گرانبهايي را براي ما حفظ كرده است. آيا اين كار شايسته تجليل و تقدير نيست؟ آيا ما نبايد از مردان و زنان شجاعي كه همه گونه درد و رنج و زحمت را به جان خريدند و مردانه رد برابر دشمن ايستادند، سپاسگزاري كرده و از خدمتي كه به ما و كشور ما كرده اند به نيكي ياد كنيم و از زحمات آنان قدرداني نماييم؟ معلوم است كه جواب مثبت است و شما هم دوست داريد به عنوان يك ايراني مسلمان از آن عزيزان تشكر كنيد. فكر مي كنيد بهترين راه قدرداني از رزمندگان و ايثارگران چيست؟ آيا تشكّر زباني كافي است يا راه ديگري هم وجود دارد؟

بلي راه ديگري هم هست و آن تشكر و قدرداني عملي است.

تشكر و قدرداني عملي اين است كه ما در حفظ و نگهداري دستاوردهاي رزمندگان و حاصل ايثارگريهاي آنان و ادامه راهشان از جان و دل بكوشيم و دفاع از آرمانهاي ارزشمند انقلاب اسلامي و رهبر كبير آن را وظيفه اصلي خود بدانيم و همواره براي نگهباني از اين مرز و بوم و دفع تجاوز دشمنان آماده باشيم.

بايد ملت ما در دنيا به عنوان يك ملت قوي و شجاع شناخته شود و جوانان كشور ما به عنوان نگهبانان عزّت و شرف و دين و مرز و بوم اين سرزمين همواره روحيّه دشمن ستيزي و سلحشوري خود را حفظ كنند. جوانان كشور بايد چنان خود را از نظر ايمان و علم و شهامت و شجاعت قوي سازند كه هيچ دشمني جرأت نكند حتّي به فكر تجاوز به اين مملكت را به سر خود راه دهد. متأسفانه دنياي امروز دنياي حقّ و عدل و قانون و انسانيّت و استعمارگران و قدرتمندان جز به زورگوئي و تجاوز به كشورهاي ضعيف به چيزي نمي انديشند و هر جا بتوانند به توسعه طلبي و زور گوئي مي پردازند. جنايات اسرائيل در فلسطين و جنوب لبنان و ستمگري رژيم نژاد پرست افريقاي جنوبي در حق سياه پوستان و كشتار ظالمانه مسلمانان بوسني و هرزگوين به دست صربها شاهد اين مدّعاست.

 در چنين شرايطي هر كشور و ملتي كه قوي و شجاع باشد و در برابر ستمگران بايستد مي تواند استقلال و آزادي و عزّت خود را حفظ كند و كشور و ملتي كه ضعيف و ناتوان بوده و همت ايستادگي در برابر زرومندان را نداشته باشد محكوم به شكست و ذلّت است. نمونه هاي نختلفي را در جهان سراغ داريم كه نشان مي دهد هر جا ملّتي سختي مبارزه و رنج دفاع شرافتمندانه را بر خود هموار كرده و در برابر دشمن سر تسليم فرو نياورده و سرانجام پيروز شده و به آرمانهاي ارزشمند خود دست يافته است. شما جوانان عزيز هم اگر مي خواهيد كشور اسلامي خود را در آينده ار هر نوع گزند و آسيب دشمنان حفظ كرده و با عزّت و سربلندي زندگي كنيد و منادي آزادي و انسانيّت و دفاع از مظلوم باشيد بايد از هم اكنون خود را در تمام زمينه ها مجهز و آماده سازيد.

 

 

نتایج و پیشنهادات

یکی از عوامل شکست در مقابل تهاجم دشمنان غافلگیر شدن و اماده نبودن برای دفاع است. به همین منظور باید به مسلمان آموزش داد که با آماده نگه داشتن خود و مجهز نمودن رزمندگان و مرزداران اسلام از راه ایجاد ترس و وحشت در دل دشمن به پیروزی دست یابند و بدون جنگ و خونریزی فاتح میدان باشند و نیت و انگیزه رزمندگان هم در جهت ترساندن دشمنان خدا باید رضایت الهی باشد. انقلاب بزرگ و نو پای اسلامی ایران که امروزه قدرتمند و با صلابت و پویا به حرکت خویش ادامه می دهد و به ملل محروم و جامعه ی جهانی امید و ایمان می بخشد لحظه ای از مکر و تهاجم و آفات دشمنان در امان نیست، بنابراین داشتن نیروی  دفاعی منسجم و سازمان یافته از وظایف اصلی هر نظامی بخصوص نظام اسلامی ماست که استکبار جهانی به طور مستمر در صدد ضربه زدن به آن می باشد و همچنین با مجهز نمودن و آشنایی مسلمانان و رزمندگان با تکنولوژی و فن آوری جدید بتوانیم با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی نیز به مقابله بپردازیم.


پی نوشت ها

1- کمیل بن زیاد نخعی از یاران گزیده و از بزرگان تابعین بود و در خلوت امام (ع) راه داشت در سال 82 . هـ . ق به دستور حجاج بن یوسف ثقفی شهید شد.

2- هیت شهری است بر ساحل رود فرات.

3- قرقیسیا، شهری در منطقه الجزیره

4- قسمتی از آیه 60 سوره ی انفال

5- مستدرک الوسایل، ج 2، ص 266.

6- وافی، ج 2، جزء 9، ص 26. تفسیر عیاشی، ج 2، ص 66، تفسیر البرهان، ج 2، ص 91.

7- مستدرک الوسایل، ج 2، ص 266.

8- وسایل الشیعه، ج 11، ص 107.

9- تفسیر المیزان، ج 9، ص 130. تفسیر عیاشی، ج 2، ص 66. بحارالانوار، ج 23، ص 45. تفسیر البرهان ، ج 2، ص 91. تفسیر صافی، ج 1، ص 674.

10- تفسیر المیزان، ج 9، ص 130، تفسیر صافی، ج 1، ص 675. تفسیر البرهان، ج 2، ص 91.

11- سوره ی الانفال ، آیه ی 60

12- سوره ی النساء، آیه ی 102

13- نهج البلاغه ، فیض الاسلام، ص 1210، شماره 9 و صبحی صالح، ص 520، شماره 9 .

14- آل عمران ، آیه 172 173

15- السیره النبویه ، ابن هشام ، ج 3 ، ص 234

16- علل الشرایع ، 1/289 ب 182 .


منابع

1- نهج البلاغه. ترجمه ناصر احمد زاده. تهران : انتشارات اشرفی، 1379

2- علامه قزوینی، سید محمد کاظم. زینب کبری از ولادت تا شهادت. ترجمه ی کاظم حاتمی طبری. قم: انتشارات پیام مقدس، زمستان 1384

3- اصفهانی، عماد الدین حسین، زندگانی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، تهران : انتشارات شرکت سهامی طبع کتاب، 1374

4- عمید، حسن، فرهنگ عمید. تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1363

5- الهامی نیا، نصر آبادی ، رفیعی ، فرقانی، مظهری، علی اصغر، علی نقی، رمضانعلی ، قدرت، آیت درسهایی از سیره محمد پیامبر اعظم (ص). تهران: انتشارات سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج، بهار 85

6- اینترنت

 

 

نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ 11:39
نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ 11:32

نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ 11:19

نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ 11:12

پروژه استاندارد سازي حفاظت اطلاعات

مقدمه
  در  عصر اطلاعات،  اهميت استاندارد در كليه زمينه‌‌هاي فني، تخصصي و ... ، بر همگان روشن شده است. استاندارد، ضرورت اين عصر بشمار مي‌‌آيد. اطلاعات و فن‌‌آوري مرتبط به آن، كه خود ركن اصلي اين دوران و عاملي حياتي در عرصه رقابت بين شركت‌‌ها، سازمان‌‌ها و حتي كشورها محسوب مي‌‌شود، به شدت نيازمند رعايت قانون‌‌مندي و استاندارد است.
با روشن شدن اهميت استاندارد در مقوله اطلاعات، فن‌‌آوري اطلاعات و علوم رايانه‌‌اي، از سال 1373 برنامه‌‌ريزي در مورد استانداردهاي انفورماتيكي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شوراي عالي انفورماتيك كشور واگذار گرديده و تابحال استانداردهايي در مورد صفحه كليد1 و صفحه رمز2 به تصويب اين موسسه رسيده است. در مورد استاندارد سيستم عامل Windows فارسي اقداماتي صورت پذيرفته  كه بصورت استاندارد رسمي درنيامده است. استاندارد پيمانهاي نرم‌‌افزاري هم در دست تهيه مي‌‌باشد. بطور كلي سازمانها و عوامل درگير در امر فن‌‌آوري اطلاعات از هيچ استاندارد خاصي پيروي نمي‌‌كند و اين موجب بروز نابساماني‌‌هاي بسياري است كه به اهميت نقش استاندارد در بخش‌‌هاي مختلف درگير در" فن‌‌آوري اطلاعات " بيش از پيش اذعان دارد. استاندارد حفاظت اطلاعات يكي از اين موارد است.
 اين پروژه پس از تشريح عوامل مختلف در امر حفاظت اطلاعات، به تدوين استانداردهاي اين بخش از فن‌‌آوري  مي پردازد.

 
با توجه به نقش عوامل انساني در امر حفاظت اطلاعات، مديران عهده‌‌دار مسئوليت‌‌هاي گوناگون و سنگيني هستند كه در حيطه مديريت امنيت قرار مي‌‌گيرد. جرم‌‌هاي مرتبط با فن‌‌آوري اطلاعات از ديگر  بخش‌‌هايي مي‌‌باشد كه توجه بسياري را به خود معطوف كرده است. از ديگر مقوله‌‌هاي حائز اهميت در امر حفاظت اطلاعات، محيط‌‌هاي فيزيكي و اعمال مسائل گوناگون ايمني برآن‌‌هاست كه تحت عنوان امنيت فيزيكي و ملاحظات محيطي مطرح مي‌‌گردد. با توجه به كاربرد فراوان بانكهاي اطلاعاتي و سروكار داشتن عموم مردم با اطلاعات جمع‌‌آوري شده در آنها، حفاظت از بانكهاي اطلاعاتي بخشي عمده از فعاليت‌‌هاي امنيتي و حفاظتي مراكز رايانه‌‌اي را بخود اختصاص داده است و باعث شده است كه امنيت بانكهاي اطلاعاتي از جمله عوامل ضروري درگير در مقوله حفاظت اطلاعات به حساب آيد.
نرم‌‌افزارها به عنوان يكي از اركان پنج‌‌گانه فن‌‌آوري اطلاعات، در بخش امنيت نرم‌‌افزار مورد بررسي قرار مي‌‌گيرند.
امروزه ويروس‌‌هاي كامپيوتري، براي همگان واژه‌‌هايي آشنا بشمار مي‌‌آيند و هركس تعبيري از آنها در ذهن دارد، چگونگي انجام اعمال خرابكارانه آنها تحت عنوان برنامه‌‌هاي مخرب مطرح شده‌‌اند.
از ديگر واژه‌‌هاي آشناي اين دوره، شبكه‌‌هاي كامپيوتري است كه بوجود آمدنشان موجب بروز تغييراتي بنيادين در مفاهيم امنيت و حفاظت اطلاعات گرديده است و سبب شده است كه امنيت شبكه‌‌هاي كامپيوتري از ضروريات اين عصر بشمار آيد.با توجه به تعدادي كه هر روز به جمع استفاده‌‌كنندگان از شبكه اينترنت افزوده مي‌‌شوند و ارتباطات بين‌‌المللي كه از اين طريق در اختيار بسياري از مردم سراسر جهان قرار مي‌‌گيرد، امنيت در اينترنت در زمره مقوله‌‌هايي به شمار مي‌‌آيد كه بايستي مدنظر متخصصين علوم رايانه‌‌اي و كاربران اين ابزار نوين قرار گيرد.
نقل و انتقال اطلاعات از طريق شبكه‌‌هاي كامپيوتري محلي و جهاني و لزوم رعايت امنيت و حفظ امانت، سبب بوجود آمدن ايده رمزنگاري اطلاعات حساس گرديد و هم ‌‌چنان از نقاط مختلف، اخبار تازه‌‌اي از شيوه‌‌هاي جديد رمزنگاري و تلاش عده‌‌اي در رمزگشايي اطلاعات رمزشده بگوش مي‌‌رسد. از ديگر عوامل مهم در بالا بردن سطح امنيت در ذخيره و حفظ، نگهداري و دستيابي به اطلاعات، كنترل و بازرسي به موقع و مناسب اطلاعات و عوامل در فن‌‌آوري اطلاعات مي‌‌باشد.
با رعايت تمام نكات ايمني باز هم ممكن است حوادثي سبب از دست رفتن تمام يا بخشي از اطلاعات يا تجهيزات رايانه‌‌اي گردند در اين صورت با بكار بستن برنامه‌‌هاي از پيش تعيين شده مي‌‌توان براي حوادث غيرمترقبه آمادگي لازم را داشت. به جبران ضايعات پرداخت، بخش آمادگي حادثه و جبران به اين مورد پرداخته است.
بيمه هم نقش مهمي در جبران خسارت واردشده به محيط‌‌هاي رايانه‌‌اي دارد كه در مبحث خاص خودش مطرح گرديده است. با توجه به جديد بودن نسبي دانش و فن‌‌آوري رايانه‌‌ها تصويب قوانين جديد و اصلاح قوانين از جمله ضروريات به شمار مي‌‌آيد.
در اكثر بخش‌‌ها سعي شده است تا فهرست كنترلي متناسب با موضوع مطرح گردد تا براي ارائه استاندارد آتي زمينه‌‌اي فراهم گردد. 

 

استراتژی "دفاع در عمق " يك فريمورك امنيتی مناسب برای حفاظت و نگهداری ايمن زيرساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان است . در اين مدل،زير ساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان به عنوان

 

 

مجموعه ای از لايه های مرتبط به هم در نظر گرفته شده و به منظور حفاظت و ايمن سازی هر لايه از مكانيزم ها و روش های حفاظتی خاصی استفاده می گردد .

بررسی  لايه  سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی
در اولين لايه مدل امنيتی "دفاع در عمق " ، سياست ها و رويه های امنيتی تعريف و تمامی كاربران صرفنظر از موقعيت شغلی خود می بايست با آنان آشنا شوند . با توجه به جايگاه برجسته اين لايه  و تاثير آن بر روی عملكرد ساير لايه ها ، می بايست با حوصله و دقت بيشتری اين لايه بررسی و قبل از هر چيز سياست های امنيتی در يك سازمان تعريف گردد .  
در زمان تعريف سياست های امنيتی می بايست به موارد زير توجه گردد :

·         تعريف عناصر زيادی نظير : استفاده قابل قبول از منابع موجود ، دستيابی از راه دور ، حفاظت اطلاعات ، تهيه نسخه های پشتيبان از اطلاعات ، امنيت پيرامون شبكه ، ايمن سازی و ايمن نگهداشتن  دستگاه ها و كامپيوترهای ميزبان و ...

·         يك سياست امنيتی مناسب می بايست قادر به برقراری ارتباط مناسب با كاربران بوده و با ارائه يك ساختار اساسی آنان را در زمان بروز يك رويداد و يا مشكل امنيتی كمك نمايد .

·         تدوين رويه های مناسب به منظور برخورد با يك مشكل امنيتی . در اين رويه ها می بايست محدوده مسئوليت ها به دقت مشخص گردد  .

·         تعيين دقيق نوع و مكان ذخيره سازی اطلاعات مهمی كه برای يك سازمان ارزش حياتی دارند . 

·         مشخص نمودن اقداماتی كه می بايست پس از بروز يك مشكل امنيتی انجام شود.

·         سياست های امنيتی به عنوان اصول عملياتی رويه های امنيتی مطرح می باشند . بنابراين ، می بايست به اندازه كافی عمومی باشند تا بتوان آنان را با استفاده از فن آوری ها و پلت فرم های موجود پياده سازی نمود .

·         سياست های امنيتی می بايست اطلاعات لازم برای كارشناسان حرفه ای فن آوری اطلاعات در خصوص نحوه پياده سازی كنترل های امنيتی به منظور حمايت از سياست های امنيتی را ارائه نمايند .

·         محدوده سياست های امنيتی برای يك سازمان ، به اندازه و پيچيدگی های آن بستگی دارد .

·         رويه های امنيتی نحوه انجام عملياتی خاص بر روی دستگاه هائی بخصوص  نظير نحوه پيكربندی يك سرويس دهنده وب جديد را مشخص می نمايند .

·         اطلاع رسانی يك عنصر امنيتی است كه اغلب به فراموشی سپرده می شود . اكثر كاربران فعاليت های روزمره خود را با ناديده گرفتن مسائل امنيتی انجام می دهند . بدون وجود آموزش های لازم ، اغلب پرسنل در ابتدا سعی می نمايند كار خود را بگونه ای كه راحتر می باشند انجام دهند و در مرحله بعد به امنيت انجام كار فكر كنند . تدوين سياست ها و رويه های امنتيی بدون اين كه كاربران نسبت به آنان آگاهی داشته باشند ، نتايج مثبت و مشهودی را در زمينه ايجاد يك سيستم ايمن به دنبال نخواهد داشت . 

تهديدات  لايه  سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی  

·         بسياری از كاربران قوانين امنيتی را به عنوان يك ضرورت در نظر نگرفته و از آنان تبعيت نمی نمايند . اينگونه كاربران متاسفانه نسبت به مسائل امنيتی شناخت مناسبی نداشته و از تبعات زيانبار آن آگاهی ندارند .  بديهی است زمانی كه كاربران نسبت به اهميت امنيت اطلاعات شناخت مناسبی را نداشته باشند ، نمی توانند از رمزهای عبور خود حفاظت نموده و يا از اطلاعات سازمان خود محافظت نمايند (نظير پيكربندی سخت افزارها و يا نرم افزارها با رعايت مسائل امنيتی )

·         تعداد زيادی از حملات مبتنی بر   " مهندسی اجتماعی "  است . اين نوع حملات از مزايای ضعف امنيت و عدم رعايت نكات ايمنی در زندگی روزمره انسان ها استفاده می نمايند . يك مهاجم می تواند زمان زيادی را در محل كار و يا اوقات فراغت خود صرف نمايد تا بتواند اعتماد يك كاربر را جلب نمايد . زمانی كه يك مهاجم سوالاتی را مطرح و پاسخ آنان را دريافت می نمايد ، با قرار دادن اطلاعات فوق در كنار يكديگر و آناليز آنان می تواند به اطلاعات اررشمندی دست يابد كه از آنان به منظور برنامه ريزی حملات استفاده نمايد .
دو نمونه از حملات مبتنی بر مهندسی اجتماعی :
يك مهاجم با مسئول فنی يك مركز ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISP ) تماس می گيرد و  در مدت زمان مكالمه تلفنی با وی به اين نكته اشاره می نمايد كه دارای يك اتومبيل است كه قصد دارد آن را با قيمت مناسبی بفروشد . مسئول فنی ISP نسبت به خريد اتومبيل اظهار تمايل می نمايد . مهاجم به وی پيشنهاد می نمايد كه يك mail را كه حاوی تصوير اتومبيل است برای وی ارسال خواهد كرد . مهاجم ، در مقابل ارسال تصوير اتومبيل ( به عنوان يك فايل ضميمه ) يك برنامه مخرب از نوع backdoor را به همراه email برای مسئول فنی ISP ارسال می نمايد . زمانی كه مسئول فنی ISP نامه را دريافت و فايل ضميمه را فعال می نمايد ، برنامه مخرب ارسالی اجراء و يك حفره امنيتی را در بطن شبكه ISP ايجاد می نمايد.
يك مهاجم می تواند اسامی كليدی پرسنل يك سازمان را از طريق تماس با واحد مربوطه بدست آورد . در ادامه وی طی تماس با محل كار و يا منزل و شنيدن پيام دستگاه پيام گير آنان از اين موضوع آگاه می گردد كه كدام مدير در خارج از شهر می باشد . در ادامه ، مهاجم با مراجعه به سازمان مربوطه وانمود می نمايد كه كليد خود را جا گذاشته است تا بتواند وارد ساختمان گردد . پس از ورود مهاجم ( كه ممكن است از كاركنان همان سازمان باشد ) به ساختمان اصلی سازمان مورد نظر ، وی وارد دفتر كار پرسنلی می گردد كه در خارج از شهر می باشد و بدون نگرانی كامپيوتر وی را بررسی و با بكارگيری انواع نرم افزارهای موجود تلاش می نمايد كه به اطلاعات موجود بر روی كامپيوتر دستيابی نمايد .

حفاظت لايه سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی

·         برای مقابله با انواع  تهديدات ، می بايست سياست ها و رويه های امنيتی به صورت واضح تدوين ، پياده سازی و توسط تمامی پرسنل بكار گرفته شوند . هر فرآيند و يا عملياتی كه در خصوص سياست های امنيتی تعريف می گردد ، می بايست دارای دستورالعمل های مستند و روشنی باشد .

·         پرسنل سازمان می بايست نسبت به سياست ها و رويه های امنيتی آموزش ببينند . آموزش امنيت يك امر ضروری است تا اين اطمينان حاصل گردد كه كاربران نسبت به كارهائی كه می بايست در راستای تامين سياست ها و رويه های امنيتی انجام دهند، توجيه و آنان را رعايت می نمايند . نحوه آموزش می بايست بگونه ای باشد كه تصويری واقعی از جايگاه و اهميت امنيت اطلاعات را برای كاربران تشريح تا آنان نياز به امنيت را همواره و در تمامی سطوح احساس و به آن پايبند باشند .

·         يك سياست امنيتی تركيبی از خواسته ها و فرهنگ يك سازمان است كه متاثر از اندازه و اهداف يك سازمان می باشد  . برخی سياست ها ممكن است به تمامی سايت ها اعمال گردد و برخی ديگر ممكن است در رابطه با محيط هائی خاص بكار گرفته شود . يك سياست امنيتی می بايست سطح كنترل را با سطح بهره وری بالانس نمايد . در صورتی كه يك سياست امنيتی محدوديت های زيادی را برای كاربران درپی داشته باشد ، كاربران روش های ناديده گرفتن آن را بررسی و برای آن راه حل های خاص خود را پيدا خواهند كرد .

·         اطلاع رسانی در خصوص مسائل امنيتی می بايست ترويج و در دستور كار قرار گيرد . مثلا" می توان از پوسترهای امنيتی و كارت های checklist برای اطلاع رسانی  استفاده نمود . پوسترها و كارت های checklist  دارای كارآئی بمراتب بهتری نسبت به  مستندات حجيم سياست های امنيتی می باشند كه ممكن است جهت استفاده عموم بر روی  شبكه اينترانت سازمان منتشر شده باشد. پوسترها و كارت های checklist را می بايست در مكانی نصب نمود كه در معرض ديد بيشتری باشند .

به منظور بررسی وضعيت برخی سياست های امنيتی نظير رمزهای عبور و پيكربندی امنيتی ، می توان از ابزارهائی نظير Microsoft Baseline Security استفاده نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نام:وحيد

نام خانوادگي:فرحي

موضوع تحقيق:اهميت حفاظت اطلاعات

استاد مربوطه:

 

نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ 11:2

  بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع:

               معرفی اسلحه

 

تهیه کننده:  سیّد کاظم صادقی

دبیرمربوطه: آقای رضایی

پایه: دوم (چوب)

هنرستان: فنی شهید مطهری

 

                                            سال تحصیلی(86-85)

 

      فهرست

·     سلاح گوشه زن.................................1

·     تیربارM60......................................4

·     موشکERYX.................................9

·     سلاح هجومیEnfield SA-80.............12

·     سلاح Truvelo.................................16

·     تفنگ کالیبر50/0…………………...18

·     منابع...............................................19

 

 

 

                   سلاح گوشه زن

ايده اي كه آلمان ها طي جنگ جهاني دوم از آن استفاده نمودند ، استفاده از مسلسل هاي لوله كج بود كه تكنولوژي آن براي پياده سازي در اين زمان نيز پيچيده است. به همين دليل بسياري از سازندگان مطرح و مشهور تسليحات ، از راه حلي بسيار ساده و جالب استفاده نمودند. اين راه ، طراحي كيتي بود كه بتوان سلاح هاي كمري استاندارد را از طريق آن ، به سلاح گوشه زن تبديل نمود. در حالت عادي ، اين كيت از سلاح كمري ، به فرم معمول و براي نشانه روي مستقيم استفاده مي كند. اما زماني كه لازم باشد ، بلافاصله توسط اين كيت (كه داراي يك دوربين سبك و كارا مي باشد) ، سلاح كمري در زاويه دلخواه قرار گرفته و تيرانداز توسط يك صفحه نمايش با كيفيت ، هدفگيري نموده و شليك مي كند.

بر روي اين كيت مي توان سلاح هاي كمري توليدي كارخانه هاي CZ ، GLOCK ، BRETTA ، SIG SAUER را نصب كرده و به راحتي استفاده نمود. در كيت ها و سيستم هاي جديد گوشه زن كه در سال 2005 معرفي شدند ، امكان استفاده از نارنجك هاي 40 ميليمتري انفجاري ، دودزا و ... فراهم گرديده است. همچنين امكان پرتاب گازهاي اشك آور ، بيهوش كننده و سمي نيز توسط اين كيت هاي گوشه زن وجود دارد.

در اسرائیل ، واحدهای رهایی گروگان (لهد) و در آمریکا نیروهای S.W.A.T (Special Weapon And Tactics) و جوخه های ضدتروریست ، از این اسلحه استفاده می کنند. در ایران نيز نیروهای رهایی گروگان و جنگ شهری سپاه ، از این اسلحه استفاده می کنند. اولین بار ایران این اسلحه را به طور غنیمت از نیروهای بعثی عراق به دست آوردند و پس از آشنایی با طرز کار این اسلحه ، مقدار محدودی از آن را خریداری و در اختیار نیروهای ویژه خود قرار داد.

خصوصیات اصلی اسلحه:

1)                        دوربین كه نصب و جداشدن آن ، به راحتی انجام می شود.

2)                        مانیتور دوربین كه دارای یک خط دید نشانه روی به شکل + است. چون این اسلحه در محیط های کوچک داخل ساختمان و کلآ در محیط شهری استفاده می شود ، نیاز به تغییر زاویه جدی ندارد. (مثل کلت)

3)                        خروجی ویدئویی که می توان از آن به عنوان فرستنده تصویر هم استفاده کرد.

4)                        باتری كه تعویض آن به راحتی انجام می شود.

5)                        عمومآ دارای قنداق تاشو هستند.

خصوصیات قابل ارتقای اسلحه:

1)                        تعویض دوربین و نصب دوربین دلخواه كه مي تواند هر امکاناتی داشته باشد.

2)                        لیزر نشانه روی مرئی و نامرئی.

3)                        فیلتر اشعه فروسرخ (یعنی می تواند اشعه ای را که از چراغ قوه فرستاده مي شود را به اشعه فروسرخ تغییر دهد و دوربین برگشت آن را دریافت می کند. اين یعنی دوربین دید در شب)

4)                        دوپایه با خاصیت جدا شدن و جمع شدن.

5)                        جعبه حمل ضد آب.

          تیربارM60

در جنگ جهاني دوم ، ارتش امريكا از نوعي تيربار سبك به نام برونينگ 30/0 استفاده مي كرد. اين تيربار ، براي مقاصدي چون پوشش دادن نيروي زميني و درگير شدن با خودروهاي زرهي سبك ايده آل به شمار مي آمد. ولي سنگيني و بددست بودن آن ، باعث محدود شدن دامنه عملياتي آن مي شد. پس از اتمام جنگ جهاني دوم و با توجه به تغيير يافتن شيوه جنگي بسياري از ارتش ها ، مهندسان اسلحه سازي امريكا بر آن شدند تا تيرباري سبك تر ، خوشدست تر و داراي نواخت تير بهتر طراحي كنند. نتيجه اين كار ، طراحي و ساخت تيربار M60 بود. تحقيق درخصوص طراحي و ساخت اين تيربار ، در سال 1940 آغاز شد.
به گفته بسياري از صاحبنظران ، تيربار M60 را مي توان MG42 امريكايي دانست. چرا كه بدنه از ورق فولاد پرسكاري شده ، سيستم تغذيه نواري و بخش هايي از مكانيزم آن ، از MG42 به عاريت گرفته شده است. اولين نمونه هاي تيربار M60 ، در سال 1950 به ارتش امريكا تحويل داده شد. ارتش امريكا پس از آزمايش اين تيربار و البته ايجاد چند تغيير و بهينه سازي جزئي ، آن را به عنوان تيربار سازماني نيروهاي مسلح خود برگزيد. سال 1957 را مي توان تاريخ ورود اين تيربار به خدمت دانست. اين تيربار در جنگ كره با موفقيت مورد آزمايش قرار گرفت. ولي وسيع ترين گستره كاربرد آن را مي توان جنگ ويتنام دانست. يعني جايي كه بيش از 5000 قبضه از اين سلاح ، توسط سربازان امريكايي به كار گرفته شد.

گلنگدن اين تيربار از نوع باز و عملكرد آن با فشار گاز باروت است. مكانيزم تغذيه آن ، همانطور كه قبلآ ذكر شد از نوع نواري است و عمل خنك شوندگي آن ، با هوا صورت مي پذيرد. نوار فشنگ اين تيربار ، از نوع فلزي است (همانند تيربار MG42 آلماني) و معمولآ در 2 نوع 50 و 100 تير ساخته مي شود. تيربار M60 اگرچه سنگين است ، ولي مي توان آن را مانند يك سلاح معمولي در دست گرفت و شليك كرد (نكته اي كه درمورد تيربار برونينگ 30/0 غيرممكن بود) و يا آن را بر روي يك 2 پايه يا 3 پايه قرار داد. انواع جديد اين تيربار ، داراي 2 پايه سرخود هستند كه مي توان آن را به راحتي تا كرده و در زير روپوش لوله جاسازي كرد. نكته جال درمورد باز و بسته كردن اين سلاح اين است كه براي باز و بسته كردن آن مي توان از يك فشنگ شليك نشده به عنوان ابزار استفاده كرده و پين هاي آن را به راحتي خارج كرد.

در طراحي اين سلاح مواردي چون وزن معقول ، طول كم و قابليت استفاده به صورت انفرادي مد نظر بوده است. استفاده از پلاستيك و مقداري آلومينيم باعث شده تا وزن سلاح به طور محسوسي كاهش پيدا كند. (اگر چه وزن آن كماكان زياد مي باشد كه اين وجه اشتراك تمامي تيربارهاي تغذيه شونده با نوار است.) جاسازي فنر ارتجاع درون قنداق سلاح و به كارگيري نوع خاصي از گلنگدن نيز باعث كاهش طول سلاح شده است. يكي از معايب تيربار M60 ، حساسيت فوق العاده آن به گرد و خاك و رطوبت مي باشد كه اين خود يكي از نقاط ضعف اين تيربار در جنگ ويتنام بود. همچنين درصورت گير كردن و خارج نشدن پوكه فشنگ شليك شده ، راه اندازي مجدد تيربار يك دردسر اساسي مي شود. دستگيره تپانچه اي شكل سلاح نيز توسط يك خار فنري شكننده به بدنه سلاح چفت مي شود كه خود چفت شدن آن ، باعث شكستن يا از كار افتادن خار فنري مي شود.

مدل هاي مختلف تيربار M60 :
M60E2 : نخستين گونه بهينه سازي شده تيربار M60 است كه به منظور نصب بر روي تانك ها و خودروهاي زرهي طراحي شد.
M60E3 : اين گونه در سال 1986 وارد خدمت شد و هدف از طراحي آن ، ساخت گونه اي سبك تر و خوشدست تر بود. اين مدل M60 ، نخستين گونه اي بود كه به دوپايه سرخود و تاشو مجهز شده بود. سيستم گاز اين مدل ، ساده تر و مطمئن تر از مدل هاي قبلي بود و براي آن يك سيستم ضامن بهينه سازي شده در نظر گرفته شده بود. يك دستگيره حمل راحت و خوشدست نيز از تجهيزات اين مدل به شمار مي رفت.

: تفاوت اصلي اين مدل با انواع قبلي ، سيستم تغذيه آن بود. چرا كه عملكرد گلنگدن آن به كمك نيروي روغن فشرده صورت مي گرفت نه با فشار گاز باروت. اين مدل ، درواقع براي نصب بر روي هواپيماها طراحي شد. نواخت تير اينگونه ، با نيروي برق كنترل مي شد. گفته مي شود چند قبضه از اين مدل تيربار ، بر روي برجك تانك هاي M60 امريكايي نصب شده است.
M60D‌ : اين مدل به علت دارا بودن 3 پايه قابل تنظيم ، قابليت نصب بر روي انواع ناوچه و هليكوپتر را دارد. تفاوت آن با مدل M60C در اين است كه مدل M60D ، فاقد كنترل الكتريكي نواخت تير مي باشد.

انواع مهمات به كار رفته در تيربار M60 :

انواع فشنگ هاي به كار رفته در اين سلاح را مي توان اينچنين برشمرد:

فشنگ M61 از نوع ضدزره
فشنگ M62 از نوع رسام
فشنگ M63 از نوع سرتخت
فشنگ M85 از نوع ساچمه اي كروي
فشنگ M993 از نوع تنگستني ضدزره (جديد)
تمامي اين فشنگ ها ، درون نوار فشنگ فلزي مورد تآييد NATO قرار مي گيرند. نوار فشنگ هاي مورد استفاده در امريكا ، داراي 4 فشنگ معمولي و يك فشنگ رسام هستند.

          موشکERYX

اريكس ، يك سيستم موشكي ضدزره سنگين كوتاه برد مي باشد كه براي واحدهاي پياده نظام و نيروهاي ويژه طراحي طراحي و ساخته شده است.اين سيستم ضدزره ، براي استفاده در موقعيت هاي خاص و فضاهاي محدود (همانند جنگ هاي شهري و عمليات هاي كماندويي) بسيار مؤثر و مناسب است. اريكس توسط كنسرسيومي مركب از MBDA فرانسه و صنايع هوافضاي كانادا توليد مي گردد. در سال 1989 ، فرانسه و كانادا تفاهم نامه اي را براي توليد اريكس با سرمايه گذاري مشترك امضا نمودند و در سال 1994 بعد از سال ها تحقيق و آزمايش ، اريكس وارد خدمت ارتش هاي فرانسه و كانادا گرديد و تا اين لحظه ، ارتش هاي نروژ ، برزيل و مالزي نيز از اريكس بهره مي برند. همچنين بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس ازجمله بحرين ، كويت ، قطر ، عربستان و امارات متحده عربي نيز در زمره مشتريان علاقه مند به اين سيستم ضدزره قرار دارند. تركيه نيز در سال 1999 ، قراردادي با فرانسه امضا نمود كه طي آن ، امتياز توليد 10000 موشك اريكس را در طي 10 سال بدست آورد. اما در سال 2004 ، وزير دفاع تركيه خبر لغو اين پروژه را داد.

اريكس مي تواند برضد اهداف زرهي متحرك و ثابت ، مورد استفاده قرار گيرد. كمترين برد عملياتي آن 50 متر و بيشترين برد آن 600 متر مي باشد. اريكس مي تواند برضد انواع زره هاي كلاسيك ، تقويت شده و انعكاسي استفاده گردد. علاوه بر اهداف زرهي ، ساختار اريكس به گونه اي طراحي شده است كه قادر به انهدام انواع خاكريزها ، سنگرها و استحكامات بتوني نيز مي باشد. در آزمايش هاي انجام شده توسط MBDA ، از 1000 موشك اريكس شليك شده ، 950 موشك ، اهداف را با موفقيت از بين بردند. يعني 95% شليك ها موفقيت آميز بوده است. سيستم اريكس از 3 قسمت تشكيل شده است:موشك ، لوله پرتاب و واحد آتش. اريكس را مي توان به صورت نشسته يا درازكش ، از روي شانه شليك نمود. همچنين امكان استفاده از سه پايه نيز وجود دارد. موشك اريكس ، از نوع هدايت شونده با سيم است و از يك سيستم هدايت نوري نيمه خودكار بهره مي برد. در انتهاي موشك اريكس ، يك منبع توليد كننده مادون قرمز وجود دارد. سيستم هدفگيري اريكس ، با استفاده از اين امواج مي تواند مسير موشك را تشخيص داده و در صورت لزوم توسط سيم رابط با موشك ، مسير را تصحيح نمايد.

سيستم پيشرانه اريكس ، از نوع كنترل برداري است و اين قابليت را دارد كه در سرعت پايين ، مؤثر عمل نمايد و اجازه مي دهد كه پرتاب موشك ، با كمترين نيروي ممكن انجام شود. با توجه به اين قابليت موتور موشك ، اريكس از سيستم پرتاب آرام (SOFT LAUNCH) بهره برده و در فضاهاي محدود و بسته مي توان از آن به راحتي و با ايمني بالا استفاده كرد. لازم به ذكر است كه موتور موشك اريكس ، توسط شركت مشهور راكسل فرانسه (ROXEL) توليد شده است. موشك در كمتر از 5 ثانيه آماه شليك مي گردد. بعد از شليك تنها وظيفه تيرانداز ، تنظيم نگه داشتن سيستم هدفگير اريكس بر روي هدف تا زمان اصابت مي باشد. در زمان شليك ، موشك سرعتي در حدود 18 متر در ثانيه مي گيرد و در زمان رسيدن به مرز 600 متر ، سرعت موشك از مرز 245 متر در ثانيه نيز مي گذرد. در زمان 2 دقيقه مي توان 5 موشك اريكس را آماده نمود ، هدفگيري كرد و شليك نمود.

كلاهك جنگي 137 ميليمتري موشك ، مجهز به سيستم انفجاري دوگانه HIGHT EXPLOSIVE بوده و قادر به نفوذ در خودروهاي مجهز به زره هاي انعكاسي به ميزان 90 سانتيمتر است. دو شبيه ساز براي آموزش استفاده از اريكس به سربازان وجود دارد ؛ شبيه ساز مقدماتي و شبيه ساز پيشرفته. شبيه ساز مقدماتي ، توسط شركت سيمتران (SIMTRAN) كانادا طراحي و ساخته شده است. شبيه ساز پيشرفته نيز توسط بخشي از لاكهيد مارتين توليد شده و به نام EPGS مشهور مي باشد.

 

   سلاح حجومیEnfield SA-80

سلاح هجومي Enfield SA-80 ، آخرين محصول رسمي و سازماني كارخانه انفيلد انگلستان محسوب مي شود. ارتش انگلستان در دهه 80 ميلادي ، تصميم به بكارگيري نسل جديدي از سلاح هاي انفرادي با كاليبر كوچك و سرعت دهانه بالا گرفت. اين پروژه ، با معرفي 2 سلاح SA80IW (سلاح پياده نظام) و SA80LSW (سلاح پوشش سبك) آغاز شد. درواقع ارتش انگلستان قصد داشت تا سلاح FAL بلژيكي با كاليبر 62/7 ميليمتر را از رده خارج كرده و از سلاحي جديد استفاده كند. در سال 1977 و با ورود گلوله هاي 56/5 ميليمتري به بازار سلاح هاي انفرادي ناتو ، كارخانه انفيلد يك نوع گلوله جديد با كاليبر 19/0 اينچ (85/4 ميليمتري) را آزمايش كرد.برای شلیک این گلوله ساخته شد  XL65 نام گرفت.سلاحي كه XL65 حداقل در ظاهر و بصورت كلي ، بسيار شبيه به انفيلد EM-2 بود. ولي شباهت آن به سلاح AR-18 امريكايي بيشتر بود ؛ با اين تفاوت كه به شكل بولپاپ ساخته شده بود. با تآييد كاليبر 56/5 براي سلاح هاي انفرادي ناتو ، مهندسين انفيلد آن را با كاليبر 56/5 و كد XL-70 روانه مركز تست سلاح هاي ناتو كردند. اين سلاح ، نهايتآ توسط نيروي زميني ارتش انگلستان پذيرفته شد و تنها در سال 1984 ، مورد بهينه سازي هاي اندكي قرارگرفت. SA-80 هاي اوليه (L85 و L86) ، سلاح هايي پردردسر و كمي به درد نخور بودند. نگهداري ، تعمير و نظافت آنها بسيار زمانبر و پرهزينه بود. تااينكه در سال 1997 ، برنامه اصلاح L85 وارد مرحله عملي شد. برنامه بهينه سازي اين سلاح ، در سال 2002 و توسط شركت هكلر و كخ انجام شد. (شركت هكلر و كخ از سال 2000 تا سال 2002 ، در تملك شركت رويال اردنانس انگليس بود. از مجموع 320 هزار قبضه L85-A1 توليد شده تا آن زمان ، 200 هزار قبضه مورد بهينه سازي قرار گرفته و با نام L85-A2 ، به ارتش انگليس تحويل داده شدند.البته نتيجه حاصله ، باز هم رضايت بخش نبود. چرا كه در جنگ افغانستان و عراق ، معلوم شد كه كماكان نمي توان ديدي خوش بينانه به اين سلاح داشت. L85-A2 به احتمال قوي ، جاي خود را به سلاح G36 خواهد داد. نمونه ديگر L85-A1 يعني SA80IW با لوله اي كوتاه تر و با نام L98-A1 ظاهر شد.ولي هرگز روانه ميادين جنگ نشد و تنها براي آموزش تيراندازي به سربازان مبتدي استفاده مي شود. L85 سنگين و كمي بددست است. مركز ثقل سلاح ، به قنداق نزديك تر است تا به نوك لوله و به همين علت است كه حتي شكل بولپاپ سلاح هم به حفظ تعادل و كاهش جهش لوله آن كمكي نمي- كند.گلنگدن L85 از نوع چرخشي بوده و با فشار گاز باروت عمل مي كند. پيستون گاز ، از نوع كورس كوتاه است و درست بالاي لوله قرار مي گيرد. سيلندر گاز اين سلاح ، داراي يك رگلاتور 3 حالته است ؛ حالت اول براي شليك معمولي ، حالت دوم براي شليك با نواخت تير پايين تر و حالت سوم براي ايجاد حداكثر فشار گاز در لوله و پرتاب نارنجك تفنگي است. قابل ذكر است كه در حالت سوم ، مسير برگشت گاز كاملآ بسته مي شود. حمال گلنگدن ، بر روي دو ريل جانبي حركت مي كند و داراي يك فنر ارتجاع جداگانه مي باشد. (پيستون گاز هم داراي يك فنر ارتجاع جداگانه است.) گلنگدن هم داراي 7 زبانه مي باشد كه به بدنه سلاح قفل مي شوند. دستگيره گلنگدن ، به سمت چپ حمال گلنگدن وصل شده است. يكي از معايب اين سلاح در مدل هاي اوليه ، برخورد پوكه با صورت يا بدن تيرانداز بود كه در مدل L85-A2 اصلاح شد. مكانيزم ماشه اين سلاح ، در قنداق آن جاسازي شده و به واسطه يك ميله بلند به ماشه وصل شده است. در مدل L85-A2 ، يك مكانيزم ايجاد تآخير در عملكرد ماشه به كار رفت كه از نواخت تير سلاح نمي كاهد. ولي باعث افزايش دقت در تيراندازي مي شود.

مشخصات فني:

كاليبر: 56/5 ناتو (223/0 رمينگتون)

مكانيزم گلنگدن: چرخشي ، مسلح شونده به وسيله فشار غيرمستقيم گاز باروت

طول: 780 ميليمتر استاندارد ، 709 ميليمتر مدل كارابين

طول لوله: 518 ميليمتر استاندارد ، 442 ميليمتر مدل كارابين

وزن: 4130 گرم مدل استاندارد بدون خشاب ، 5000 گرم با خشاب 30 تيري پر

ظرفيت خشاب: 20 و 30 تير

نواخت تير علمي: 650 تير در دقيقه

برد مفيد: در حدود 500 متر

           سلاحTruvelo

اين سلاح دوربين دار كاليبر 50/0 ، در سال 1990 و توسط كارخانه Truvelo طراحي و ساخته شد. هدف از ساخت اين سلاح ، ارائه يك تفنگ دقيق و قدرتمند براي مقابله با خودروهاي سبك زرهي بود. ضريب خطاي اين سلاح ، معادل MOA1 مي باشد كه حاكي از مهندسي ساخت فوق العاده آن است. برد اين سلاح در حدود 1500 متر اعلام شده كه گلوله هاي آن ، خاصيت كشندگي خود را تا برد بيشتري هم حفظ مي كنند. بدنه سلاح از جنس فولاد ساخته شده است. گلنگدن آن ، در جلو داراي 2 زبانه و در عقب داراي يك زبانه است كه درون بدنه سلاح چفت مي شوند. زبانه عقبي سلاح درواقع زائده اي است كه سوزن آن را عقب مي كشد. لوله سلاح از نوع شياردار خنك شونده و شعله پوش آن از نوع كاهنده لگد است. اين سلاح ، در دو نوع خشابدار 5 تيري و بدون خشاب تكتيرزن ساخته مي شود. يك دوپايه مخصوص در جلو و يك دستگيره عمودي در زير قنداق كشويي و آلومينيومي آن ، باعث حفظ هرچه بيشتر تعادل سلاح در هنگام شليك مي شود. اين سلاح ، فاقد شكاف درجه و مگسك نشانه روي است. ولي به ريل يونيورسال مجهز شده تا قابليت نصب انواع دوربين را داشته باشد

مشخصات فني:

كاليبر: 99 × 7/12

طول سلاح: 1510 ميليمتر

طول لوله: 950 ميليمتر

وزن سلاح: 16 كيلوگرم

مكانيزم: گلنگدن دستي

ظرفيت خشاب: 5 تير

          تفنگ کالیبر50/0

اين تفنگ دست ساز ، طراحي آقاي روني برت مي باشد و توانسته نياز ارتش امريکا مبني بر يک تفنگ 50/0 اينچي را برآورده کند. اين سلاح ، در اولين نگاه بيننده را جذب مي کند. اين اسلحه نه تنها در امريکا ، بلکه در سراسر دنيا به عنوان اسلحه کاليبر بزرگ شناخته مي شود. ساير محصولات مشابه با کاليبر 50/0 اينچ از کارخانه هاي ديگر نيز حرفي براي گفتن دارند. ولي در ميان آنها برت خوصوصآ در ارتش و نيروهاي ويژه امريکا از جايگاه خاصي برخوردار است و ملاک ارزشيابي ديگر موارد مشابه مي باشد

بيش از 35 ارتش در سراسر جهان از اين سلاح استفاده مي کنند (اکثرآ مدل M82A1M). دقت فوق العاده و قابل اطمينان بودن ، آن را سلاح مطلوب سربازان کرده است. اين اسلحه در جنگ خليج فارس توسط نيروهاي امريکايي با موفقيت آزمايش شد و اهدافي را از فاصله 2 کيلومتري را براحتي مورد هدف قرار مي داد.

 

منابع:

          از اینترنت

نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ 11:1

پروژه استاندارد سازي حفاظت اطلاعات

مقدمه
  در  عصر اطلاعات،  اهميت استاندارد در كليه زمينه‌‌هاي فني، تخصصي و ... ، بر همگان روشن شده است. استاندارد، ضرورت اين عصر بشمار مي‌‌آيد. اطلاعات و فن‌‌آوري مرتبط به آن، كه خود ركن اصلي اين دوران و عاملي حياتي در عرصه رقابت بين شركت‌‌ها، سازمان‌‌ها و حتي كشورها محسوب مي‌‌شود، به شدت نيازمند رعايت قانون‌‌مندي و استاندارد است.
با روشن شدن اهميت استاندارد در مقوله اطلاعات، فن‌‌آوري اطلاعات و علوم رايانه‌‌اي، از سال 1373 برنامه‌‌ريزي در مورد استانداردهاي انفورماتيكي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شوراي عالي انفورماتيك كشور واگذار گرديده و تابحال استانداردهايي در مورد صفحه كليد1 و صفحه رمز2 به تصويب اين موسسه رسيده است. در مورد استاندارد سيستم عامل Windows فارسي اقداماتي صورت پذيرفته  كه بصورت استاندارد رسمي درنيامده است. استاندارد پيمانهاي نرم‌‌افزاري هم در دست تهيه مي‌‌باشد. بطور كلي سازمانها و عوامل درگير در امر فن‌‌آوري اطلاعات از هيچ استاندارد خاصي پيروي نمي‌‌كند و اين موجب بروز نابساماني‌‌هاي بسياري است كه به اهميت نقش استاندارد در بخش‌‌هاي مختلف درگير در" فن‌‌آوري اطلاعات " بيش از پيش اذعان دارد. استاندارد حفاظت اطلاعات يكي از اين موارد است.
 اين پروژه پس از تشريح عوامل مختلف در امر حفاظت اطلاعات، به تدوين استانداردهاي اين بخش از فن‌‌آوري  مي پردازد.

 
با توجه به نقش عوامل انساني در امر حفاظت اطلاعات، مديران عهده‌‌دار مسئوليت‌‌هاي گوناگون و سنگيني هستند كه در حيطه مديريت امنيت قرار مي‌‌گيرد. جرم‌‌هاي مرتبط با فن‌‌آوري اطلاعات از ديگر  بخش‌‌هايي مي‌‌باشد كه توجه بسياري را به خود معطوف كرده است. از ديگر مقوله‌‌هاي حائز اهميت در امر حفاظت اطلاعات، محيط‌‌هاي فيزيكي و اعمال مسائل گوناگون ايمني برآن‌‌هاست كه تحت عنوان امنيت فيزيكي و ملاحظات محيطي مطرح مي‌‌گردد. با توجه به كاربرد فراوان بانكهاي اطلاعاتي و سروكار داشتن عموم مردم با اطلاعات جمع‌‌آوري شده در آنها، حفاظت از بانكهاي اطلاعاتي بخشي عمده از فعاليت‌‌هاي امنيتي و حفاظتي مراكز رايانه‌‌اي را بخود اختصاص داده است و باعث شده است كه امنيت بانكهاي اطلاعاتي از جمله عوامل ضروري درگير در مقوله حفاظت اطلاعات به حساب آيد.
نرم‌‌افزارها به عنوان يكي از اركان پنج‌‌گانه فن‌‌آوري اطلاعات، در بخش امنيت نرم‌‌افزار مورد بررسي قرار مي‌‌گيرند.
امروزه ويروس‌‌هاي كامپيوتري، براي همگان واژه‌‌هايي آشنا بشمار مي‌‌آيند و هركس تعبيري از آنها در ذهن دارد، چگونگي انجام اعمال خرابكارانه آنها تحت عنوان برنامه‌‌هاي مخرب مطرح شده‌‌اند.
از ديگر واژه‌‌هاي آشناي اين دوره، شبكه‌‌هاي كامپيوتري است كه بوجود آمدنشان موجب بروز تغييراتي بنيادين در مفاهيم امنيت و حفاظت اطلاعات گرديده است و سبب شده است كه امنيت شبكه‌‌هاي كامپيوتري از ضروريات اين عصر بشمار آيد.با توجه به تعدادي كه هر روز به جمع استفاده‌‌كنندگان از شبكه اينترنت افزوده مي‌‌شوند و ارتباطات بين‌‌المللي كه از اين طريق در اختيار بسياري از مردم سراسر جهان قرار مي‌‌گيرد، امنيت در اينترنت در زمره مقوله‌‌هايي به شمار مي‌‌آيد كه بايستي مدنظر متخصصين علوم رايانه‌‌اي و كاربران اين ابزار نوين قرار گيرد.
نقل و انتقال اطلاعات از طريق شبكه‌‌هاي كامپيوتري محلي و جهاني و لزوم رعايت امنيت و حفظ امانت، سبب بوجود آمدن ايده رمزنگاري اطلاعات حساس گرديد و هم ‌‌چنان از نقاط مختلف، اخبار تازه‌‌اي از شيوه‌‌هاي جديد رمزنگاري و تلاش عده‌‌اي در رمزگشايي اطلاعات رمزشده بگوش مي‌‌رسد. از ديگر عوامل مهم در بالا بردن سطح امنيت در ذخيره و حفظ، نگهداري و دستيابي به اطلاعات، كنترل و بازرسي به موقع و مناسب اطلاعات و عوامل در فن‌‌آوري اطلاعات مي‌‌باشد.
با رعايت تمام نكات ايمني باز هم ممكن است حوادثي سبب از دست رفتن تمام يا بخشي از اطلاعات يا تجهيزات رايانه‌‌اي گردند در اين صورت با بكار بستن برنامه‌‌هاي از پيش تعيين شده مي‌‌توان براي حوادث غيرمترقبه آمادگي لازم را داشت. به جبران ضايعات پرداخت، بخش آمادگي حادثه و جبران به اين مورد پرداخته است.
بيمه هم نقش مهمي در جبران خسارت واردشده به محيط‌‌هاي رايانه‌‌اي دارد كه در مبحث خاص خودش مطرح گرديده است. با توجه به جديد بودن نسبي دانش و فن‌‌آوري رايانه‌‌ها تصويب قوانين جديد و اصلاح قوانين از جمله ضروريات به شمار مي‌‌آيد.
در اكثر بخش‌‌ها سعي شده است تا فهرست كنترلي متناسب با موضوع مطرح گردد تا براي ارائه استاندارد آتي زمينه‌‌اي فراهم گردد. 

 

استراتژی "دفاع در عمق " يك فريمورك امنيتی مناسب برای حفاظت و نگهداری ايمن زيرساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان است . در اين مدل،زير ساخت فن آوری اطلاعات يك سازمان به عنوان

 

 

مجموعه ای از لايه های مرتبط به هم در نظر گرفته شده و به منظور حفاظت و ايمن سازی هر لايه از مكانيزم ها و روش های حفاظتی خاصی استفاده می گردد .

بررسی  لايه  سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی
در اولين لايه مدل امنيتی "دفاع در عمق " ، سياست ها و رويه های امنيتی تعريف و تمامی كاربران صرفنظر از موقعيت شغلی خود می بايست با آنان آشنا شوند . با توجه به جايگاه برجسته اين لايه  و تاثير آن بر روی عملكرد ساير لايه ها ، می بايست با حوصله و دقت بيشتری اين لايه بررسی و قبل از هر چيز سياست های امنيتی در يك سازمان تعريف گردد .  
در زمان تعريف سياست های امنيتی می بايست به موارد زير توجه گردد :

·         تعريف عناصر زيادی نظير : استفاده قابل قبول از منابع موجود ، دستيابی از راه دور ، حفاظت اطلاعات ، تهيه نسخه های پشتيبان از اطلاعات ، امنيت پيرامون شبكه ، ايمن سازی و ايمن نگهداشتن  دستگاه ها و كامپيوترهای ميزبان و ...

·         يك سياست امنيتی مناسب می بايست قادر به برقراری ارتباط مناسب با كاربران بوده و با ارائه يك ساختار اساسی آنان را در زمان بروز يك رويداد و يا مشكل امنيتی كمك نمايد .

·         تدوين رويه های مناسب به منظور برخورد با يك مشكل امنيتی . در اين رويه ها می بايست محدوده مسئوليت ها به دقت مشخص گردد  .

·         تعيين دقيق نوع و مكان ذخيره سازی اطلاعات مهمی كه برای يك سازمان ارزش حياتی دارند . 

·         مشخص نمودن اقداماتی كه می بايست پس از بروز يك مشكل امنيتی انجام شود.

·         سياست های امنيتی به عنوان اصول عملياتی رويه های امنيتی مطرح می باشند . بنابراين ، می بايست به اندازه كافی عمومی باشند تا بتوان آنان را با استفاده از فن آوری ها و پلت فرم های موجود پياده سازی نمود .

·         سياست های امنيتی می بايست اطلاعات لازم برای كارشناسان حرفه ای فن آوری اطلاعات در خصوص نحوه پياده سازی كنترل های امنيتی به منظور حمايت از سياست های امنيتی را ارائه نمايند .

·         محدوده سياست های امنيتی برای يك سازمان ، به اندازه و پيچيدگی های آن بستگی دارد .

·         رويه های امنيتی نحوه انجام عملياتی خاص بر روی دستگاه هائی بخصوص  نظير نحوه پيكربندی يك سرويس دهنده وب جديد را مشخص می نمايند .

·         اطلاع رسانی يك عنصر امنيتی است كه اغلب به فراموشی سپرده می شود . اكثر كاربران فعاليت های روزمره خود را با ناديده گرفتن مسائل امنيتی انجام می دهند . بدون وجود آموزش های لازم ، اغلب پرسنل در ابتدا سعی می نمايند كار خود را بگونه ای كه راحتر می باشند انجام دهند و در مرحله بعد به امنيت انجام كار فكر كنند . تدوين سياست ها و رويه های امنتيی بدون اين كه كاربران نسبت به آنان آگاهی داشته باشند ، نتايج مثبت و مشهودی را در زمينه ايجاد يك سيستم ايمن به دنبال نخواهد داشت . 

تهديدات  لايه  سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی  

·         بسياری از كاربران قوانين امنيتی را به عنوان يك ضرورت در نظر نگرفته و از آنان تبعيت نمی نمايند . اينگونه كاربران متاسفانه نسبت به مسائل امنيتی شناخت مناسبی نداشته و از تبعات زيانبار آن آگاهی ندارند .  بديهی است زمانی كه كاربران نسبت به اهميت امنيت اطلاعات شناخت مناسبی را نداشته باشند ، نمی توانند از رمزهای عبور خود حفاظت نموده و يا از اطلاعات سازمان خود محافظت نمايند (نظير پيكربندی سخت افزارها و يا نرم افزارها با رعايت مسائل امنيتی )

·         تعداد زيادی از حملات مبتنی بر   " مهندسی اجتماعی "  است . اين نوع حملات از مزايای ضعف امنيت و عدم رعايت نكات ايمنی در زندگی روزمره انسان ها استفاده می نمايند . يك مهاجم می تواند زمان زيادی را در محل كار و يا اوقات فراغت خود صرف نمايد تا بتواند اعتماد يك كاربر را جلب نمايد . زمانی كه يك مهاجم سوالاتی را مطرح و پاسخ آنان را دريافت می نمايد ، با قرار دادن اطلاعات فوق در كنار يكديگر و آناليز آنان می تواند به اطلاعات اررشمندی دست يابد كه از آنان به منظور برنامه ريزی حملات استفاده نمايد .
دو نمونه از حملات مبتنی بر مهندسی اجتماعی :
يك مهاجم با مسئول فنی يك مركز ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISP ) تماس می گيرد و  در مدت زمان مكالمه تلفنی با وی به اين نكته اشاره می نمايد كه دارای يك اتومبيل است كه قصد دارد آن را با قيمت مناسبی بفروشد . مسئول فنی ISP نسبت به خريد اتومبيل اظهار تمايل می نمايد . مهاجم به وی پيشنهاد می نمايد كه يك mail را كه حاوی تصوير اتومبيل است برای وی ارسال خواهد كرد . مهاجم ، در مقابل ارسال تصوير اتومبيل ( به عنوان يك فايل ضميمه ) يك برنامه مخرب از نوع backdoor را به همراه email برای مسئول فنی ISP ارسال می نمايد . زمانی كه مسئول فنی ISP نامه را دريافت و فايل ضميمه را فعال می نمايد ، برنامه مخرب ارسالی اجراء و يك حفره امنيتی را در بطن شبكه ISP ايجاد می نمايد.
يك مهاجم می تواند اسامی كليدی پرسنل يك سازمان را از طريق تماس با واحد مربوطه بدست آورد . در ادامه وی طی تماس با محل كار و يا منزل و شنيدن پيام دستگاه پيام گير آنان از اين موضوع آگاه می گردد كه كدام مدير در خارج از شهر می باشد . در ادامه ، مهاجم با مراجعه به سازمان مربوطه وانمود می نمايد كه كليد خود را جا گذاشته است تا بتواند وارد ساختمان گردد . پس از ورود مهاجم ( كه ممكن است از كاركنان همان سازمان باشد ) به ساختمان اصلی سازمان مورد نظر ، وی وارد دفتر كار پرسنلی می گردد كه در خارج از شهر می باشد و بدون نگرانی كامپيوتر وی را بررسی و با بكارگيری انواع نرم افزارهای موجود تلاش می نمايد كه به اطلاعات موجود بر روی كامپيوتر دستيابی نمايد .

حفاظت لايه سياست ها ، رويه ها و اطلاع رسانی

·         برای مقابله با انواع  تهديدات ، می بايست سياست ها و رويه های امنيتی به صورت واضح تدوين ، پياده سازی و توسط تمامی پرسنل بكار گرفته شوند . هر فرآيند و يا عملياتی كه در خصوص سياست های امنيتی تعريف می گردد ، می بايست دارای دستورالعمل های مستند و روشنی باشد .

·         پرسنل سازمان می بايست نسبت به سياست ها و رويه های امنيتی آموزش ببينند . آموزش امنيت يك امر ضروری است تا اين اطمينان حاصل گردد كه كاربران نسبت به كارهائی كه می بايست در راستای تامين سياست ها و رويه های امنيتی انجام دهند، توجيه و آنان را رعايت می نمايند . نحوه آموزش می بايست بگونه ای باشد كه تصويری واقعی از جايگاه و اهميت امنيت اطلاعات را برای كاربران تشريح تا آنان نياز به امنيت را همواره و در تمامی سطوح احساس و به آن پايبند باشند .

·         يك سياست امنيتی تركيبی از خواسته ها و فرهنگ يك سازمان است كه متاثر از اندازه و اهداف يك سازمان می باشد  . برخی سياست ها ممكن است به تمامی سايت ها اعمال گردد و برخی ديگر ممكن است در رابطه با محيط هائی خاص بكار گرفته شود . يك سياست امنيتی می بايست سطح كنترل را با سطح بهره وری بالانس نمايد . در صورتی كه يك سياست امنيتی محدوديت های زيادی را برای كاربران درپی داشته باشد ، كاربران روش های ناديده گرفتن آن را بررسی و برای آن راه حل های خاص خود را پيدا خواهند كرد .

·         اطلاع رسانی در خصوص مسائل امنيتی می بايست ترويج و در دستور كار قرار گيرد . مثلا" می توان از پوسترهای امنيتی و كارت های checklist برای اطلاع رسانی  استفاده نمود . پوسترها و كارت های checklist  دارای كارآئی بمراتب بهتری نسبت به  مستندات حجيم سياست های امنيتی می باشند كه ممكن است جهت استفاده عموم بر روی  شبكه اينترانت سازمان منتشر شده باشد. پوسترها و كارت های checklist را می بايست در مكانی نصب نمود كه در معرض ديد بيشتری باشند .

به منظور بررسی وضعيت برخی سياست های امنيتی نظير رمزهای عبور و پيكربندی امنيتی ، می توان از ابزارهائی نظير Microsoft Baseline Security استفاده نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نام:وحيد

نام خانوادگي:فرحي

موضوع تحقيق:اهميت حفاظت اطلاعات

استاد مربوطه:

 

نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |

مقاومت اسلامی سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۸ 10:58

                         

موضوع:

        مقاومت اسلامی

 

 

  هنرستان: شهید مطهری نکا

 

                                        سال تحصیلی{86-85}

            فهرست

مقدمه------------------------------------1

هسته ی مرکزی حزب الله-----------------------2

 نخستین عملیات مقاومت------------------------6

حزب الله استراژی مقاوت و مبارزه با اسرائیل-------8

 حزب الله حال و چشم انداز آینده------------------12

شرح عملیات---------------------------------13

بازتاب این عملیات-----------------------------18

شخصیت شهید--------------------------------20

 

 

                             مقدمه                           

جنبش مقاومت حزب الله لبنان با اقدام اخير خود براي مبارزه با رژيم صهیونیستي درصدد است تا پس از مدتی ، مقاومت را همزمان با مشارکت در صحنه سیاسی این کشور ادامه دهد.

«هـمـان‌ گونه‌ که‌ صهیونیستها برای‌ برپایی‌ اسرائیل‌ از هیچ‌ کوششی‌ دریـغ‌ نـکـرده ‌اند، ما نیز با جدیت‌ تلاش‌ خواهیم‌ کرد تا اسراییل‌ نـابـود شـود». این‌ سخن‌ را «سید حسن‌ نصرالله» دبـیـر کـل‌ حـزب‌ الله لبنان ، در اوائل سال 1999 ، در دیـدار بـا هـیـئتی‌ از شخصیت ها و نـمـایـندگان‌ احزاب‌ عربی‌ و اسلامی‌ مط‌رح‌ کرد و آن زمانی بود که‌ حدود دو مـاه‌ از حمله‌ اسرائیل‌ به‌ نیروگاه های‌ برق‌ می‌ گذشت‌ و در کشورهای‌ عـربـی‌ نیز راهپیمایی هایی ‌در‌ حمایت‌ از حزب‌ الله‌ و مبارزات‌ آن‌ بـرپـا شـد و رهبران‌ و مسئولان‌ عرب‌ ، به‌ منظ‌ور تائيد و حمایت‌ از‌ حـزب‌ الله ، بـه‌ لـبـنان‌ سفر کردند. سید حسن‌ نصرالله‌ در برابر اعـضا و رزمندگان‌ حزب‌ الله ،‌ با مشخص‌ کردن‌ مدت‌ زمان‌ معینی‌ برای‌ از مـیـان‌ بـرداشـتـن‌ اسـرائیل‌ گفت: «مـبـارزه‌ با اسرائیل‌ هنوز به‌  پایان‌ نرسیده‌ و پیروزی های‌ بزرگی‌ در انـتـظ‌ار مـاست‌. از شـمـا می خواهیم فروتن‌ و درعین‌ حال‌ محتاط‌ باشید و روابط‌ حسنه‌ خـود را بـا جـنـبـش‌ حـفـظ‌ کـنید و از اختلاف‌ و دو دستگی‌ بـپرهیزید و نگذارید اسرائيل از ايجاد شکاف میان شما‌ بهره‌ بگیرد.»

                  هسته های‌ مرکزی‌ حزب‌ الله‌

جنبش حزب الله در اوایل سال 1980 در لبنان ظهور کرد و به عمده ترین جنبش اسلامی در منطقه مبدل شد که مصمم به بیرون راندن نظامیان اسرائیلی از لبنان بود. هـسـتـه‌ اولـیه‌ حزب‌ الله‌ و ساختار تشکیلاتی‌ آن‌ از اسلام گرایان ، اعـضاء و نیروهای «حزب‌ الدعوه» به‌ رهنمود علامه‌ سید محمد حسین‌ فـضـل‌ الله ، اتـحادیه‌ دانشجویان‌ مسلمان (شاخه‌ دانشجویی‌ حزب‌ الـدعوه) ، مسئولان‌ جنبش‌ امل ، اعضای‌ جنبش‌ فتح (جریانی‌ اسلامی‌ که‌ ابـوجـهـاد - خلیل‌ الوزیر - آن‌ را رهبری‌ می کرد) و دیگر احزاب‌ و از جـمـلـه‌ حـزب‌ کمونیست‌ لبنان ، تشکیل‌ شد. به‌ عبارت‌ دیگر حزب‌ الله از تـمام‌ جریان هایی‌ که‌ تحت‌ تاثیر انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و رهبر آن ، امام‌ خمینی (ره) قرار گرفته‌ بودند ، شکل گرفت.
کـسـانـی‌ کـه‌ از حـزب‌ الـدعوه‌ و جنبش‌ امل‌ وارد حزب‌ الله‌ شدند عـبـارتـنـد از: سـیـد عباس‌ موسوی (که‌ در حمله‌ هلیکوپترهای‌ اسـرائـیـلـی‌ به‌ خودرو حامل‌ وی‌ در سال 1992 به‌ شهادت‌ رسید) ، شـیـخ‌ صـبـحـی‌ ط‌فـیلی ، سید حسین‌ موسوی ، سید حسن‌ نصرالله ، سید ابـراهیم‌ امین السید ، شیخ‌ حسین‌ الکورانی ، شیخ‌ نعیم‌ قاسم ، شیخ‌ مـحـمد یزبک ، حسین‌ خلیل ، محمد رعد ، محمد فنیش ، محمود القاطی ، مـحـمد الخفا (ابوسعید) ، محمد یاغی‌ (ابوسلیم‌). همه‌ این‌ افراد بـعـدهـا عـهـده ‌دار مـسئولیت هایی‌ در حزب الله شدند که برخی‌ از آنها هـمـچنان‌ دربخش های‌ گوناگون‌ حزب الله ، مسئولیت های‌ مهمی‌ دارند. شیخ‌ راغـب‌ حـرب‌ نـیـز یـکـی‌ از همین‌ افراد بود که‌ در سال 1984 به‌ شـهـادت‌ رسید. همچنین‌ شیخ‌ عباس‌ حرب‌ و شیخ‌ عبدالکریم‌ عبید نیز کـه‌ در سـال 1989 از سـوی‌ اسـرائيل ربوده‌ شد ، از جمله‌ همین‌ افراد به‌ شمار می‌روند. از جنبش‌ فتح‌ نیز شمار زیادی به‌ حزب‌ الله‌ پیوستند کـه‌ برجسته ‌ترین‌ آنها عبارتند از: عماد مغنیه ، یکی‌ از چهره‌ های‌ بـرجسته‌ امنیتی‌ حزب الله ، ابوحسن‌ سلامه‌ (خضر سلامه) ، مسئول‌ امنیتی‌ و نظ‌امی‌ حزب‌ که‌ در سال 1991 ، توسط اسرائیل‌ به شهادت‌ رسید. از حـزب‌ کـمونیست‌ نیز عبدالهادی‌ حماده‌ به‌ حزب‌ الله‌ پیوست. او یکی‌ از چهره های‌ فعال‌ امنیتی‌ درحزب‌ الله‌ به‌ شمار می‌رفت. تـشکیلاتی‌ که‌ بعدها نام «حزب‌ الله» را به‌ خود گرفت ، از تمامی‌ نـیـروها ، هـواداران‌ و شـاگـردان‌ آنها به‌ وجود آمد. ایـن عـده‌ با گروه ها و نیروهای‌ پراکنده‌ در گوشه‌ و کنار بیروت‌ و نـاحـیـه‌ جنوبی‌ ارتباط‌ داشتند و تمامی‌ این‌ گروه ها و نیروها نـیـز خـواسـتـار مبارزه‌ با رژیم اسرائیل‌ بودند.

هـمـزمان‌ با استقبال‌ روز افزون‌ داوط‌لبان از پادگان های‌ آموزشی ‌، بـسـیاری‌ از این‌ نیروها و سایر نیروها ، با گـروه ها و تشکل های‌ پراکنده‌ ارتباط‌ برقرار می کردند و درمناط‌ق‌ گـونـاگـون‌ تـحـت‌ اشـغـال ، به‌ عملیات‌ های نظ‌امی‌ کاملآ محرمانه‌ دست‌ مـی‌زدند. به‌ ط‌وری‌ که‌ هیچ‌ کس‌ نمی ‌دانست‌ دیگران‌ چه‌ می ‌کنند و هیچ‌ دسـتـه‌ و گـروهـی‌ از اقـدامات‌ دسته‌  و گروه‌ دیگر آگاهی‌ پیدا نـمـی کـرد. بـرخـی‌ از اين عـملیات ها ، بدون‌ آنکه‌ کسی‌ آن‌ را هدایت‌ و نـظ‌ارت‌ کـنـد ، اجرا می‌ شد و برخی‌ دیگر نیز با نام های‌ گوناگونی‌ هـمـچـون «پـرچـم‌ سـیـاه» ، «سـربازان‌ الله» ، «هواداران‌ انقلاب‌ اسـلامـی» ، «جـهاد اسلامی» ، «انقلاب‌ اسلامی‌ فراگیر» و... به‌ اجرا در می آمـد و پاره ‌ای‌ دیگر نیز به‌ گونه ‌ای‌ اجرا می ‌شد که‌ کسی‌ از آن‌ خـبردار نمی شد. حزب‌ الله‌ در آستانه ورود به هزاره جدید ، کمیته ‌ای‌ را مآمور کرد تـا رویـدادهـا و جـزئیات‌ عملیات هاي نظ‌امی‌ آن‌ زمان (1982 - 1983) را مـورد تحقیق‌ و بررسی‌ قرار دهد و به‌ گونه ‌ای‌ مستند ، در تاریخ‌ شکل ‌گیری‌ جنبش‌ مقاومت ثبت‌ و ضبط‌ گرداند.
شیخ‌ راغب‌ حرب که یکی از موثرترین‌ چهره ها در بسیج و ترغیب‌ افراد به‌ مبارزه با اسرائیل‌ به‌ شمار می‌رفت ، یکی‌ از مهمترین‌ شخصیت های‌ دینی‌ بود که‌ در چـارچـوب «حزب الله» ، به‌ رشد و بالندگی‌ نیروهای‌ مقاومت‌ کمک‌ می کرد. او بسیار فـعال‌ و پرکار بود و با الهام از انقلاب اسلامی ایران و امام‌ خمینی (ره) بنیانگذار این انقلاب ، مسجد را به‌ عنوان‌ نقطه‌ آغـازیـن‌ شکـل گـیری‌ فعالیت ها و اقدامات‌ و محل‌ برقراری‌ روابط‌ محکم‌ و صمیمی‌ با افراد پیرامون‌ خود برگزید. پـس‌ از شهادت وی در سال 1984 ، سید عباس‌ مـوسـوی‌ و شـیـخ‌ صـبحی‌ ط‌فیلی‌ ، کانال ارتباطی‌ به‌ منظ‌ور انتقال‌ دیـدگاه ها و رویکردهای‌ جنبش به نسل بعدی‌ به وجود آوردند و از آن‌ پس‌ به‌ عـنـوان‌ حـلقه‌ ارتباط‌ ، گروه ها و نیروهایی واردعمل‌ می شدند که‌ بی‌ آنکه‌ نام‌ ثابت‌ و مشخصی‌ داشته‌ باشند ، در این‌ جریان‌ اسلامی‌ شرکت‌ کرده‌ بودند و به‌ فعالیت می پرداختند.

                    نخستین‌ عملیات‌ مقاومت

در پایان سـال 1983 ، در پـی‌ عـملیات‌ نظ‌امی‌ نیروهای‌ مقاومت اسلامی ، اشغالگران‌ اسـرائیلی‌ از بیروت ، الجبل‌ و بخشی‌ از جنوب لبنان عقب‌ نشینی کردند. در این عملیات ، علاوه بر جنبش امل‌ که پایه و اساس حزب الله بود ، سایر احزاب‌ لـبنانی‌ نیز شرکت داشتند. اما عملیات‌ مهمتری‌ که‌ سر و صدای‌ آن‌ در لـبـنـان‌ و سایر کـشـورهـای‌ جهان پیچید ،‌ سلسله‌ عملیات های‌ شهادت‌ ط‌لـبـانـه ای بود که‌ اجرای‌ آن‌ ، به‌ جریان‌ اسلامی جدید ـ که‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ سرچشمه‌ آن‌ به‌ شمار می رفت ـ نسبت‌ داده‌ شد.
نخستین‌ و سهمگین ترین عملیاتی که‌ تا آن‌ زمان‌ علیه‌ اشغالگران‌ اسـرائیل‌ به‌ اجرا درآمد ، عملیات‌ شهادت‌ ط‌لبانه «احمد قصیر» در نوامبر سـال 1982 بـود. ایـن عملیات ، نخستین‌ واکنش‌ شدید در بـرابـر اشـغـال‌ و ادامـه‌ آن‌ به‌ حساب‌ می ‌آمد و در واقع بیانگر چگونگی‌ رویارویی و کارزاری‌ بود که‌ ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ، پس‌ از آن‌ در لبنان‌ با آن‌ مواجه می شد و نشان‌ می داد نوع‌ دیگری‌ از مقاومت‌ ، پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشته‌ است‌.

در ایـن عملیات ، احمد قصیر با خودرویی حامل مواد منفجره ، به‌ ط‌رف‌ مـقـر فرماندار نـظ‌امی‌ صور حمله‌ کرد و بیش‌ از 9 تن از نظامیان و افسران اسرائیلی‌ را به‌ هلاکت‌ رساند. البته‌ شماری از فـلـسـطینیان و لبنانی های بازداشت‌ شده‌ در این‌ ساختمان نیز جان‌ خـود را از دسـت‌ دادنـد. در آن‌ زمان‌ ، هیچکس مسئولیت‌ این‌ عملیات‌ را برعهده‌ نگرفت و تا سال 1985 ، نام‌ مجری‌ این‌ عملیات‌ مـخفی‌ ماند. در این‌ سال‌ بود که «حزب‌ الله» ، هویت‌ و گرایش‌ وی‌ را فـاش‌ کرد‌. او «احمد قصیر» از روستای‌ دیر قانون‌ النهر بود.

  حزب الله استراتژی مقاومت و مبارزه با اسرائیل

«مبارزه با اسرائیل» عبارتی‌ است‌ که حزب‌ الله‌ توانست‌ با آن ،‌ وارث‌ احزاب گوناگون اعتقادی ، کمونیستی ، لائیک‌ و ملی‌ گرایی‌ شود که‌ پیش‌ از اشغال‌ فلسط‌ین‌ شکل‌ گرفته‌ بودند. همچنین حزب الله بـا همین‌ عبارت‌ توانست‌ وارث‌ تشکیلات‌ و جنبش های‌ انقلابی‌ پس‌ از اشـغال گردد. حزب‌ الله‌ پس‌ از حمله‌ اسرائیل‌ در سال 1982 و در پی بحرانی‌ شدن‌ اوضاع به‌ نفع‌ رژیم‌ صهیونیستی ، پا به‌ عرصه وجود نهاد. حزب‌ الله‌ با پایداری‌ در جـنگ‌ با اسرائیل ، دستاوردها ، موفقیت ها و موقعیت های‌ درخشانی‌ را بـه‌ دست‌ آورد کـه‌ در نتیجه ، بار دیگر توازن‌ قوا در جنگ‌ عربی ـ اسـرائیلی‌ برقرار شد و نخستین‌ شکست‌ سخت‌ و عقب‌ نشینی‌ برای‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ رقم‌ خورد.

حزب الله با این موفقیت ، گزینه‌ دیگری غیر از‌ سازش‌ در برابر اسرائیل‌ را مط‌رح‌ می کند که آن‌ گـزینه‌ عبارت‌ است‌ از: ایستادگی ، مقاومت‌ واعتقاد به‌ داشتن‌ توانایی‌ لازم‌ برای‌ شکست‌ اسرائیل‌ و بازپس ‌گیری‌ حق‌ و زمین‌. شیخ‌ صبحی‌ طفـیـلی دبیرکل‌ پیشین‌ حزب‌ الله ، با اشاره‌ به‌ اقـدامات‌ اولیه‌ برای‌ شکل گیری‌ این‌ حزب می گوید: اوضاع‌ نابسامان‌ و بـه‌ هـم‌ ریخته‌ بود و تجارت‌ و سیاست‌ و دین به‌ هم‌ آمیخته‌ شده‌ بودند. تا جایی‌ که‌ حتی‌ برخی‌ از بزرگان‌ و مشایخ‌ نیز به‌ تجارت‌ اشـتـغـال‌ داشتند. در این‌ هنگام‌ بود که‌ دربـاره‌ پـایه ‌ریزی‌ جنبشی‌ که‌ از اصول‌ خدشه ‌ناپذیر اسلامی‌ سرچشمه‌ گـرفـتـه‌ بـاشد و بتواند وضعیت‌ موجود را تحت‌تاثیرقراردهد،مشورتهاوگفتگوهایی‌صورت‌پذیرفت‌.
حمله هوایی‌ اسرائیل‌ در 4 ژوئن‌ آغاز شد و دو روز ادامه‌ یافت. شش روز پس از این حمله ،‌ حمله‌ زمینی‌ نیز آغاز شد و نـیـروهـای‌ اسرائیلی‌ تا آستانه‌ بیروت‌ پیش‌ رفتند و این‌ شهر را بـه‌ محاصره‌ خود در آوردند. پس‌ از آن ، این‌ نیروها به‌ سمت‌ شرق‌ حـرکـت‌ کـردنـد و بـحـمـدون‌ را به‌ تصرف‌ خود درآوردند که‌ در پی‌ آن ، نـیروهای‌ سوریه‌ مجبور شدند تا بقاع‌ عقب‌ نشینی‌ کنند و در آنجا مجددآ صف آرایی‌ کنند. فرمانده‌ نیروهای اسرائیلی ، این‌ منط‌قه‌ را به‌ عنوان‌ مرکز فرماندهی‌ یگان هایی که‌ از بقاع‌ وارد آن‌ شده‌ بودند اعلام‌ کرد. سپس این یگان ها در سـه موقعیت‌ اصلی‌ مستقر شدند که عبارت بودند از: روستای بریتال (زادگاه‌ شیخ صبحی طفیلی ، نخستین‌ دبیرکل حزب الله) ، روستای النبی شیت (زادگاه‌ شهید سید عباس‌ موسوی ، دومین‌ دبیرکل‌ حزب الله که در سـال 1992 بـه‌ شهادت‌ رسید و همچنین‌ زادگاه‌ سید حـسین‌ موسوی ، رئیس جنبش‌ اسلامی امل) و شهر بعلبک‌ (زادگاه‌ سید ابراهیم ایمن‌ السید ، نخستین سخنگوی رسمی‌ حزب‌ الله پس‌ از شکل گیری آن‌ در سال 1985)

با متوقف‌ شدن‌ حمله‌ اسرائیل‌ در مناطقی‌ که‌ از جنوب لبنان تا بحمدون و از آنجا تا اطراف بیروت‌ را در بر می گرفت ، چنین‌ به‌ نظ‌ر رسـیـد کـه‌ رویارویی‌ با اشغالگران با توجه‌ به‌ ناهماهنگی‌ و ناسازگاری‌ نـیـروهـا برای‌ ورود به جنگ های کلاسیک ، باید شکل دیگری به‌ خود بگیرد. از این‌ رو مأموریت‌ نیروها در بـقـاع ، به مأموریت‌ دفاعی‌ تبدیل‌ شد تا در صورت‌ گسترش‌ حملات‌ اسرائیل ،‌ این نیروها بتوانند به‌ حمایت‌ و پشتیبانی‌ از نیروهای‌ سوری‌ برخیزند. افزون بر این ، وظیفه‌ دیگری‌ نیز به‌ آنها سپرده‌ شد که آن ، آموزش‌ و آماده‌ سازی‌ لبنانی ها برای‌ جنگ هـای‌ چریکی و آزادسازی‌ خاک‌ خود بود. در همین راستا ، پادگان های آموزشی‌ زیادی‌ در مناط‌ق‌ گوناگون‌ به‌ وجود آمد که مهمترین آنها منط‌قه‌ الشعری‌ و جنتا در کنار روستای‌ البنی‌ شیت بود. این‌ منط‌قه‌ در نزدیکی‌ مرز شرقی‌ سوریه‌ قرار دارد و همان‌ جایی‌ است‌ که‌ پادگان های‌ آموزشی‌ جنبش امل‌ در آن‌ واقـع‌ شده‌ و این‌ جنبش ، از همان‌ زمان‌ بود که‌ بیشتر نیروها و هـواداران‌ بقاعی‌ خود را از دست‌ داد و بر شمار هواداران‌ «جنبش‌ اسلامی‌ جدید» که‌ بعدها «حزب الله» نام‌ گرفت افزوده‌ شد.

        حزب الله ؛ حال و چشم انداز آینده

اکنون حزب الله جنبشی مشروع تلقی می شود که در دو حوزه مقاومت و سیاست فعالیت دارد. این جنبش همچنین با استفاده از ایدئولوژی پویا و دینامیک خود ، بر آن است تا با زنده نگهداشتن روحیه مقاومت با استفاده از کرسی مشروعیت آراء مردمی ، بر حق لبنان برای مقابله با اشغال و آزادسازی سرزمین اشغالی و تاکید بر تمامیت ارضی این سرزمین تأکید کند. از زمان عقب نشینی اسرائیل به این سو ، گفته شده است که حزب الله برای مقابله با احتمال تجدید خصومت ها ، به ایجاد زیربناهای منظم و هماهنگ نظامی در منطقه مرزی پرداخته است که این نشان دهنده آینده نگری اساسی و تدوین استراتژی درست در این جنبش می باشد.

                     شرح عمليات

صبح روز پنجشنبه 1374/4/15هجري شمسي (7 صفر 1416 قمري ، 6 ژوئيه 1995 ميلادي) ، در سالروز ولادت حضرت امام موسى كاظم‏ (ع) ، گروهى از رزمندگان مقاومت اسلامى لبنان ، در حالى كه هر كدام مقدار زيادى مواد و تجهيزات انفجارى در كوله پشتى خود حمل مى‏كردند ، با گذر از خطوط امنيتى و مواضع و پايگاه هاى ارتش اسرائيل و مزدوران ارتش جنوب لبنان (ميليشياى لحد) ، به عمق منطقه اشغالى در نزديكى «قلعه شقيف» وارد شدند. جاده استراتژيك «ديرميماس» بر اساس اطلاعات و شناسايى هاى انجام شده قبلى ، بهترين نقطه براى عمليات شهادت طلبانه تشخيص داده شده بود.

شانزده بمب قوى با حدود 50 متر فاصله ، در سه نقطه مختلف كار گذاشته شدند. بر روى بمب ها كه حاوى صدها ساچمه فلزى به عنوان تركش بودند ، پوششى جهت اختفا كشيده شده بود تا نيروهايى كه از آنجا مي گذشتند ، متوجه آنها نشوند. جوانى حدودآ بيست ساله ، پس از روبوسى و وداع با ديگر همرزمانش ، از گروه جدا شد و به ميان درختچه هاى بالاى تپه كنار جاده دويد و خود را در آنجا پنهان كرد. جوان كه مقدارى مواد منفجره به دور بدن خود بسته و چاشنى را آماده كرده بود ، بايد دستگاه انفجار چاشنى بمب ‏هاى كار گذشته شده را در دست می فشرد.ديگر نيروهاى مقاومت اسلامى ، در بالاى ارتفاع مشرف بر جاده و محل عمليات ، در حالى كه از فاصله دور ناظر صحنه بودند ، يك ‏دستگاه دوربين فيلم‏بردارى ويدئويى كار گذاشتند تا از آن‏چه اتفاق خواهد افتاد ، تصويربردارى كنند.
ساعاتى بعد ، كاروانى نظامى متشكل از دو كاميون و يك جيپ ، به منطقه نزديك شد. جوان كه به شدت انتظار آمدن قافله را می كشيد ، با گذر اولين كاميون و موازى شدن آن‏ها با محل ‏هاى بمب‏ گذارى شده ، فرياد «ياحسين ‏عليه السلام» سرداد و چاشنی ها را يكى پس از ديگرى منفجر کرد. سه انفجار پياپى ، منطقه را به لرزه در آورد و انعكاس صداى آن در كوه ‏ها و دره‏ هاى اطراف ، نيروهاى دشمن را كه هراسان از ماشين‏ ها پياده می شدند وحشت‏زده كرد. جهنمى از آتش و انفجار ، كاميون ‏ها را در بر گرفت. نيروهاى صهيونيست ، دستپاچه و هراسان به هر طرف پا به فرار گذاشتند ؛ بدون اينکه تا دقايقى بتوانند عكس ‏العملى از خود نشان بدهند. اتومبيل ‏ها در جاى خود متوقف شدند. اجساد كشته شدگان و مجروحين در كاميون‏ ها باقيمانده بود. كماندوهاى وحشت‏زده ، بی هدف به هر سمتى تيراندازى می كردند و دقايقى بعد از انفجار بود كه جرأت كردند از جانپناه های خود خارج شوند. ناگهان سه نارنجك دستى ، يكى پس از ديگرى ميان نيروهاى صهيونيست پرتاب و منفجر شد كه تلفاتى به بار آورد. نيروهاى اسرائيلى به خيال اينکه مورد تهاجم گروهى عظيم از رزمندگان مقاومت اسلامى قرار گرفته‏ اند ، گيج و مبهوت فرار را بر ماندن ترجيح دادند. در آن ميان ، جوانى كه لباس كماندويى سبز رنگ و جليقه مملو از مواد منفجره بر تن داشت ، از ميان درختچه ‏ها خارج شد و در حالى كه دستش را بر روي ماشه اسلحه M16 خويش می فشرد ، به طرف كاميون‏ ها دويد. با وجود درگيری هاى شديد و تيراندازى زياد ، ناگهان اسلحه جوان دچار نقص شد و گير كرد. ولى او خونسرد و آرام ، به رفع گير اسلحه پرداخت و بدون اينکه با مقاومتى از سوى صهيونيست‏ ها رو به ‏رو شود ، دوباره به تيراندازى پرداخت و ميان كاميون ‏ها كه بر اثر انفجار متلاشى شده بودند ، می دويد و به دنبال سربازان دشمن می گشت. در يك لحظه ، چشم جوان به سربازى جوان افتاد كه وحشت زده در برابر او ايستاده بود. آن چنان مات و مبهوت بود كه نتوانست از اسلحه خود استفاده كند. جوان حزب الهی خنده اش گرفت و سرباز صهيونيست پا به فرار گذاشت و به ميان تپه ها دويد. جوان رزمنده با خونسردى خنديد و خشاب اسلحه خود را كه تمام شده بود ، عوض كرد.

طرح عمليات اين گونه بود كه پس از آنکه نيروهاى كماندويى دشمن طبق روال هميشه ، پس از حمله به گوشه اى پناه می برند ، جوان رزمنده به ميانشان بدود و خود را منفجر كند تا به اين وسيله ، ضربه نهايى را بر آن‏ها وارد كند. ولى صهيونيست ها از فرصت استفاده كرده و پا به فرار گذاشتند. اسرائيل كه مدعى است پيشرفته ترين تكنولوژى نظامى را در نبرد با مقاومت اسلامى به‏كار گرفته و جديدترين و قویترين سلاح و تجهيزات را در اختيار دارد و از بهترين و آموزش ديده ترين كماندوهاى ويژه برخوردار است ، با هجوم يك جوان بيست ساله مسلمان ، همه ادعاهايش به پوچى گرائيد و تمامى كماندوها صحنه را ترك كرده و گريختند. اين درگيرى لحظه به لحظه توسط دوربين ثبت و ضبط می شد. همرزمان شهيد ، از دور نظاره گر بوده و هر لحظه منتظر شنيدن صدای آخرين انفجار و شهادت او بودند. دقايقى گذشت ، ولى از انفجار خبرى نشد. جوان رزمنده همچنان در ميان اجساد ، مجروحين و كاميون ها می گشت. ولى ديگر كسى را نيافت. همه گريخته بودند. خودش خنده اش گرفت. نمی دانست چه كند. مكثى كرد. يك بار ديگر با نگاه اطراف را وارسى كرد و چون جنبنده اى نديد ، مسيرى را كه از آنجا آمده بود در پيش گرفت و به محل استقرار همرزمانش شتافت. يك ربع ساعت گذشت كه جوان رزمنده به دوستانش پيوست. همه مبهوت ولى خوشحال ، او را در آغوش كشيده و خوش آمد گفتند. جالب آن بود كه ساعتى قبل با او وداع كرده بودند ؛ به اين تصور كه او در عمليات به شهادت خواهد رسيد.

                  بازتاب این عملیات

حجت الاسلام والمسلمين سيدحسن نصرالله (دبير كل حزب‏ الله لبنان) ، درباره قهرمان اين عمليات می گويد: اين جوان براى عمليات شهادت طلبانه عازم شده بود و مانند ديگر شهادت طلبان ، وصيت نامه اش را در برابر دوربين فيلم‏بردارى خوانده بود و حتى برايش برنامه خداحافظى و مراسم وداع نيز برگزار شد. او واقعآ خودش را آماده كرده بود تا با انفجار خود ، بر دشمن زبون ضربه سختى وارد آورد. بعد از عمليات ، هنگامى كه نزد من آمد با تعجب به او گفتم: تو كه رفته بودى عمليات شهادت طلبانه انجام بدهى ، خودت را منفجر كنى و شهيد بشوى. پس چى شد كه سالم برگشتى؟ او خنديد و گفت: بله ، من خودم را براى شهادت آماده كرده بودم. ولى پس از انفجار بمب ها و تيراندازى ، همه اسرائيلی ها فرار كردند و من هر چه منتظر ماندم ، كسى را نديدم كه به طرفم تيراندازى كند و ديگر كسى را نيافتم كه مرا شهيد كند. خودم هم كه نمی توانستم بدون اين‏كه كسى وجود داشته باشد ، بى دليل خودم را منفجر كنم. دو روز بعد از عمليات ، كانال تلويزيونى «المنار» وابسته به حزب الله لبنان ، اقدام به پخش تصاوير مستند اين عمليات كرد كه فرماندهى نيروهاى اشغالگر اسرائيلى ، هراسان و دستپاچه به مدت يك ربع تا پايان پخش برنامه و گزارش عمليات ، برق مناطق اشغالى را قطع كرد تا به خيال خود كسى از مردم آنجا نتواند از عمليات با خبر شود. چرا كه اين تصاوير نمايانگر پوشالى بودن قدرت صهيونيست ها بود.

                    شخصيت شهيد

قهرمان اين عمليات كه همچنان جزو رزمندگان گمنام مقاومت اسلامى محسوب می شد و نامى از او به ميان نيامده بود ، شهيد «محمد عبدالامير حميد» (حمزه) ، متولد سال 1352 هجری شمسی (1974 میلادی) بود كه چندى بعد در روز 1376/12/3 هجری شمسی (22 فوريه 1997 میلادی) در عملياتى ديگر عليه نيروهاى اشغالگر به شهادت رسيد و پيكر پاکش ، يك سال و نيم در دست رژيم اسرائيل ماند و سپس در بيروت دفن شد.

منابع:

     {Google}وبلاگ تخصصی اسلحه و مهمات

نوشته شده توسط قربانعلی رضائی(سر گروه)  | لینک ثابت |